ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Duroepoxy Primer

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, με διαλύτες

Υψηλής αντοχής διάφανο αστάρι, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. Απαραίτητο υπόστρωμα για το εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών DUROEPOXY. Δημιουργεί αντιτριβική επιφάνεια που δεν σκονίζει και είναι ιδανικό για την επιφανειακή σταθεροποίηση και στεγανοποίηση των δαπέδων από τσιμέντο.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, με διαλύτες

Υψηλής αντοχής διάφανο αστάρι, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. Απαραίτητο υπόστρωμα για το εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών DUROEPOXY. Δημιουργεί αντιτριβική επιφάνεια που δεν σκονίζει και είναι ιδανικό για την επιφανειακή σταθεροποίηση και στεγανοποίηση των δαπέδων από τσιμέντο.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Υποστρώματα και χρωματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χημική Βάση Εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών
Απόχρωση (Α+Β) Διάφανη
Ειδικό Βάρος μείγματος 0,98 ± 0,04 kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +10℃ εώς +35℃
Αναλογία ανάμειξης Α:Β 1:1 κατά βάρος
Χρόνος ζωής στο δοχείο 5-6 ώρες στους +20℃
Χρόνος επαναβαφής Μετά από 7-9 ώρες,τουλάχιστον
Χρόνος στεγνώματος Μετά από 1-2 ώρες στην αφή, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 1kg/5-6m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.
Συσκευασία 2kg(Α:1,0kg, Β:1,0kg).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Η επιμελής προετοιμασία του υποστρώματος είναι καθοριστικής σημασίας για το τελικό αποτέλεσμα. Τσιμεντοειδείς επιφάνειες: Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές, απόλυτα στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, σκόνες και λάδια ξυλοτύπων (εάν υπάρχουν).

Η κατηγορία του σκυροδέματος πρέπει να είναι τουλάχιστον C20/25. Η συμμετοχή του τσιμέντου στην τσιμεντοκονία ενδείκνυται να είναι 350kg/m³, η υγρασία να μην ξεπερνά το 4% και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την κατασκευή τους. Χαλύβδινες επιφάνειες: Απαλλάσσουμε την επιφάνεια από σκουριά και λάδια, αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός με μηχανικά μέσα και τελικός καθαρισμός με μαλακό πανί εμποτισμένο με ΤΗΙΝΝΕR 201 της DUROSTICK.

Εφαρμογή : Αδειάζουμε το περιεχόμενο του δοχείου Β στο δοχείο Α και αναδεύουμε για τουλάχιστον 2 λεπτά με δράπανο χαμηλών στροφών. Η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και να διασφαλιστεί πλήρης ανάμειξη των 2 συστατικών (ομογενοποίηση του μείγματος). Αραιώνεται έως και 5% με THINNΕR 201 της DUROSTICK και εφαρμόζεται σε μία έως δύο επιστρώσεις, ανάλογα με την εφαρμογή και την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Τα εποξειδικά συστήματα είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος μέχρι την πλήρη σκλήρυνσή τους. Αυξημένη θερμοκρασία έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου ζωής του μείγματος, ενώ η υψηλή υγρασία την εμφάνιση θαμπών ή αποχρωματισμένων σημείων στην επιφάνεια, καθώς και αύξηση του χρόνου σκλήρυνσης.
  • Μετά την ανάμειξη των 2 συστατικών παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας του μείγματος.
  • To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ