ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Aluminium Cleaner

Καθαριστικό υγρό για αλουμινοκατασκευές

Δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί εύκολα, με ένα πέρασμα, ρύπους από καυσαέρια, άλατα, χώματα, λασποβροχή, καθώς και νωπά (δύο-τριών ημερών το πολύ) πιτσιλίσματα πλαστικών χρωμάτων. Είναι ιδανικό για χρήση σε κουφώματα αλουμινίου -άβαφα ή περασμένα με ηλεκτροστατική βαφή- χωρίς να αλλοιώνει ή να επηρεάζει το αρχικό τους χρώμα.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Καθαριστικό υγρό για αλουμινοκατασκευές

Δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί εύκολα, με ένα πέρασμα, ρύπους από καυσαέρια, άλατα, χώματα, λασποβροχή, καθώς και νωπά (δύο-τριών ημερών το πολύ) πιτσιλίσματα πλαστικών χρωμάτων. Είναι ιδανικό για χρήση σε κουφώματα αλουμινίου -άβαφα ή περασμένα με ηλεκτροστατική βαφή- χωρίς να αλλοιώνει ή να επηρεάζει το αρχικό τους χρώμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα:              Υγρό – Διάφανο
Ειδικό βάρος:                      1,00±0,05kg/lt
pH:                                     9,00±1,0
Εύφλεκτο:                          Όχι
Περιέχει:                             Φωσφορικά άλατα λιγότερο από 5%
                                            Ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασία 500ml

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνιστάται προληπτικά τοπική εφαρμογή, ιδανικά σε ‘αθέατο’ σημείο της επιφάνειας προς καθαρισμό, έτσι ώστε να εξακριβωθεί η σταθερότητα του χρώματος της αλουμινοκατασκευής που πρόκειται να καθαρισθεί. Στη συνέχεια, ψεκάστε τα προς καθαρισμό σημεία και τρίψτε ελαφρά με μαλακό πανί ή σφουγγάρι. Μετά από 1-2 λεπτά ξεπλύνετε με καθαρό νερό και σφουγγάρι. Στεγνώστε την επιφάνεια με βαμβακερό πανί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

ALUMINIUM CLEANER PDF

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ