ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Waterproof 500

Στεγανωτικό ταρατσών 2 συστατικών με βάση την πολυουρία

Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό αλειφατικής (ψυχρή πολυουρία), δύο συστατικών, νέας γενιάς. Δημιουργεί μία ενιαία μεμβράνη προστασίας υψηλών επιδόσεων, με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερές τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Έχει μακροχρόνια αντοχή στην UV ακτινοβολία και τα λιμνάζοντα νερά. Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, καθώς και τη μηδενική του απορρόφηση σε νερό. Είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση και μακροχρόνια προστασία εκτεθειμένων ταρατσών, στηθαίων, ασφαλτικών μεμβρανών, μεταλλικών στεγών και ακρυλικών και πολυουρεθανικών στεγανωτικών καλά αγκυρωμένων. Πιστοποιημένο ως ‘Ψυχρό’ υλικό υψηλής ανακλαστικότητας και λευκότητας. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Στεγανωτικό ταρατσών 2 συστατικών με βάση την πολυουρία

Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό αλειφατικής (ψυχρή πολυουρία), δύο συστατικών, νέας γενιάς. Δημιουργεί μία ενιαία μεμβράνη προστασίας υψηλών επιδόσεων, με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερές τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Έχει μακροχρόνια αντοχή στην UV ακτινοβολία και τα λιμνάζοντα νερά. Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, καθώς και τη μηδενική του απορρόφηση σε νερό. Είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση και μακροχρόνια προστασία εκτεθειμένων ταρατσών, στηθαίων, ασφαλτικών μεμβρανών, μεταλλικών στεγών και ακρυλικών και πολυουρεθανικών στεγανωτικών καλά αγκυρωμένων. Πιστοποιημένο ως ‘Ψυχρό’ υλικό υψηλής ανακλαστικότητας και λευκότητας. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Στεγανωτικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα: Λευκό
Χημική Βάση Αλειφατική πολυουρία
Ειδικό βάρος μείγματος: 1,45±0,05kg/lt
Χρόνος ερασμιότητας 60-90 λεπτά
Βατότητα Μετά από 6 ώρες
Χρόνος Πλήρους Σκλήρυνσης 7 ημέρες
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +35℃
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -40℃ εώς +90℃
Τριχοειδής απορρόφηση νερού: W=0,006kg/m²·h⁰’⁵
Διαπερατότητα SD σε COκατά ΕΝ 1062-6: SD >50m
Υδρατμοπερατότητα  SD  Κατά EN ISO 7783-2: SD=2,49m (υδρατμοπερατότητα κλάση Ι)
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα κατά EN 1542: 2,5 N/mm²
Αντοχή στην κρούση κατά EN ISO 6272-1 20Nm (κλάση ΙΙΙ)
Σκληρότητα Shore A (ASTM D 2240) >70
Σκληρότητα Shore D (ASTM D 2240) >30
Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (SR) (ASTM E 903-96) 90%
Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία (ASTM E 408-71) 0,88
Δείκτης ανακλαστικότητας SRI (ASTM G 159-98) 114

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 1,0kg-1,2kg/m² σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα
1,5kg-1,8kg/m² σε τρεις στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα (μακροχρόνια προστασία)
Συσκευασία 4kg (Α: 2,86kg, Β: 1,14kg)
20kg (Α: 14,3kg, Β: 5,7kg)

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

  1.  Προετοιμασία νέας επιφάνειας Για τη διασφάλιση καλής πρόσφυσης του στεγανωτικού, η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, επίπεδη, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, σκουριές και σαθρές βαφές. Αφαιρέστε παλιές βαφές, υπολείμματα τσιμέντου, βρύα και μύκητες με μηχανική λείανση και καθαρίστε με σκληρή σκούπα ή ηλεκτρική σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. Για την πλήρωση των κενών και την επισκευή επιφανειακών ατελειών, χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα επισκευαστικά υλικά της DUROSTICK. Η υγρασία υποστρώματος πριν την εφαρμογή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 4%. Η επισκευή μεγάλων ρωγμών (>1mm) και η σφράγιση των αρμών διαστολής γίνεται με χρήση της πολυουρεθανικής μαστίχης DUROFLEXPU. Ακολουθεί η στεγάνωση μετά από 12 ώρες. Απορροφητικές επιφάνειες από τσιμέντο σταθεροποιούνται με εποξειδικό αστάρι νερού WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA, αραιωμένο 25% με νερό. Μη απορροφητικές επιφάνειες όπως ασφαλτόπανα ή μεταλλικές επιφάνειες, ασταρώνονται με εποξειδικό αστάρι νερού WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA, αραιωμένο έως και 10% με νερό.
  2.  Εφαρμογή Μετά την παρέλευση 24άρων-48 ωρών από την εφαρμογή του ασταριού, αναμείξτε καλά τα δύο συστατικά στην προκαθορισμένη αναλογία ανάμειξης με χρήση αναδευτήρα χαμηλών στροφών, μέχρι πλήρους ομογενοποίησης. Η εφαρμογή γίνεται σε μία ή δύο στρώσεις, χωρίς αραίωση, με ρολό ή πατρόγκα. Η κάθε επίστρωση γίνεται σταυρωτά και εφόσον στεγνώσει και γίνει βατή η προηγούμενη (περίπου μετά από 12 ώρες).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Α συστατικό: Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας. Β συστατικό: Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύου-σας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Αναδεύστε καλά και τα δύο συστατικά πριν από τη χρήση.
  • Στεγανώστε και τις κατακόρυφες επιφάνειες (στηθαία) περιμετρικά της ταράτσας σε όλο το ύψος τους.
  • Αποφύγετε την επάλειψη σε πάχη άνω του 1mm ανά στρώση.
  • Οι χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος επιβραδύνουν τη σκλήρυνση, ενώ σε αντίθεση, οι υψηλές θερμοκρασίες την επιταχύνουν.
  • Αποφύγετε την εφαρμογή του στεγανωτικού εάν υπάρχει υψηλή υγρασία >75% ή πιθανότητα βροχής για τις επόμενες 24 ώρες.
  • Μην πλύνετε το υπόστρωμα με νερό πριν την εφαρμογή.
  • Τυχόν υπολείμματα εφαρμογής, μετά τη σκλήρυνση του υλικού, αφαιρούνται μόνο με μηχανικά μέσα.
  • Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

WATERPROOF 500 PDF

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ