ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Decofin Aqua

Ακρυλικό ματ βερνίκι νερού για τεχνοτροπίες σε κάθετες επιφάνειες

Ακρυλικό, διάφανο, ματ βερνίκι, βάσεως νερού, κα­τάλληλο για εσωτερική χρήση. Διακοσμεί και προ­στατεύει εσωτερικές κάθετες επιφάνειες που έχουν υποδεχθεί τεχνοτροπίες δημιουργημένες με χρώ­μα, πατητές τσιμεντοκονίες DS-250, DS-252 FLEX ή DS-256 FLEX VELVET, πατητή σε μορφή πάστας DS-258 DECO MICRO FLEX καθώς και στόκους τε­χνοτροπίας, όπως είναι το MATIZ Stucco Decorativo της DUROSTICK. Διαυγές, αναδεικνύει τις διακοσμημένες επιφά­νειες, τους δίνει βάθος χωρίς να επηρεάζει τις αποχρώσεις τους, τις προστατεύει από την καθη­μερινή χρήση των χώρων και ‘επιτρέπει’ το καθά­ρισμά τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. Άοσμο, υδατοδιαλυτό, δεν κιτρινίζει ούτε ξεφλουδί­ζει και είναι φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Ακρυλικό ματ βερνίκι νερού για τεχνοτροπίες σε κάθετες επιφάνειες

Ακρυλικό, διάφανο, ματ βερνίκι, βάσεως νερού, κα­τάλληλο για εσωτερική χρήση. Διακοσμεί και προ­στατεύει εσωτερικές κάθετες επιφάνειες που έχουν υποδεχθεί τεχνοτροπίες δημιουργημένες με χρώ­μα, πατητές τσιμεντοκονίες DS-250, DS-252 FLEX ή DS-256 FLEX VELVET, πατητή σε μορφή πάστας DS-258 DECO MICRO FLEX καθώς και στόκους τε­χνοτροπίας, όπως είναι το MATIZ Stucco Decorativo της DUROSTICK. Διαυγές, αναδεικνύει τις διακοσμημένες επιφά­νειες, τους δίνει βάθος χωρίς να επηρεάζει τις αποχρώσεις τους, τις προστατεύει από την καθη­μερινή χρήση των χώρων και ‘επιτρέπει’ το καθά­ρισμά τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. Άοσμο, υδατοδιαλυτό, δεν κιτρινίζει ούτε ξεφλουδί­ζει και είναι φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τεχνοτροπίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα Υγρό – λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
Ρητίνη Ακρυλική
Στιλπνότητα ΜΑΤ
Ειδικό βάρος 1,00±0,05 kg/lt
Στερεά κατά βάρος 30-32% w/w
Στερεά κατά όγκο 29-1% w/v
Ph 8,0±0,5
Χρόνος στεγνώματος Στην αφή περίπου μια ώρα, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος
Επαναβαφή Μετά από 4 ώρες
Θερμοκρασία Εφαρμογής Από +5℃ εώς +35℃
Αραίωση Δεν αραιώνεται

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 1lt/12-13m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας
Συσκευασία 750ml

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία υποστρώματος : Το DECOFIN AQUA εφαρμόζεται σε επιφάνειες σταθερές, καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνη. Οι διακοσμημένες επιφάνειες θα πρέπει να έχουν στεγνώσει σε βάθος πριν την εφαρμογή του βερνικιού, γι’ αυτό συνιστάται η εφαρμογή του να γίνεται σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 2 ημέρες μετά από τη δημιουργία τους.

Σε συνθήκες με χαμηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία ή σε τεχνοτροπίες που έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλα πάχη στρώσεων, όπως για παράδειγμα επιφάνειες διακοσμημένες με πατητή τσιμεντοκονία, stucco κ.ά., οι χρόνοι εφαρμογής του βερνικιού επιμηκύνονται έως και τις 4 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε χώρους με αυξημένη υγρασία, συνιστάται η χρήση του Ακρυλικού Ματ Βερνικιού Διαλύτου VISTA.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ