ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Hydrostop-PU

Πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών

Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανοποιητικό υλικό με βάση πολυουρεθανικές και ακρυλικές ρητίνες νερού. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς και ενώσεις, παρέχοντας εξαιρετική προστασία. Πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής Εφαρμογών), ως ‘Ψυχρό’ υλικό χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας στο ορατό φάσμα 93%. Είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση ταρατσών, στηθαίων, υδρορροών, γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων, καθώς και επικάλυψης καλά αγκυρωμένων ασφαλτόπανων. Δεν χρειάζεται ενίσχυση με πολυεστερικό οπλισμό. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών

Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανοποιητικό υλικό με βάση πολυουρεθανικές και ακρυλικές ρητίνες νερού. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς και ενώσεις, παρέχοντας εξαιρετική προστασία. Πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής Εφαρμογών), ως ‘Ψυχρό’ υλικό χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας στο ορατό φάσμα 93%. Είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση ταρατσών, στηθαίων, υδρορροών, γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων, καθώς και επικάλυψης καλά αγκυρωμένων ασφαλτόπανων. Δεν χρειάζεται ενίσχυση με πολυεστερικό οπλισμό. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Στεγανωτικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Πυκνόρρευστη πάστα – Λευκό
Σύσταση: Υβριδικό Σύστημα Διασπορών
Ειδικό βάρος: 1,35±0,05kg/lt
Επιμήκυνση Θραύσης: >400% (ASTM D 412)
Αντοχή σε εφελκυσμό: >1,5 N/mm² (ASTM D 412)
Τριχοειδής απορρόφηση νερού: 0,01kg/m²·h⁰’⁵ (EN 1062-6, απαίτηση EN 1504-2:   w<0,1)
Διαπερατότητα SD σε COκατά ΕΝ 1062-6: SD >50m
Υδρατμοπερατότητα  SD  Κατά EN ISO 7783: SD = 1,73m (υδρατμοπερατότητα κλάση Ι,  SD <5m)
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα κατά EN 1542: 1,2 N/mm² (απαίτηση για εύκαμπτα συστήματα χωρίς κυκλοφορία: 0,8 N/mm²)
Αντοχή στην κρούση κατά EN ISO 6272-1: 5Nm (κλάση Ι)
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +35℃
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -25℃ εώς +80℃

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Ελάχιστη κατανάλωση
0,75lt έως 1,2lt/m² σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα
1,2lt έως 1,5lt/m² σε τρεις στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα (μακροχρόνια προστασία)
Συσκευασία 10lt

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

  1. Προετοιμασία νέας επιφάνειας: Απομακρύνουμε με φαρδιά σπάτουλα ή ακόμη και με σκεπάρνι, σαθρά σημεία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε σκληρή σκούπα. Εάν υπάρχουν βρύα, λειχήνες, λίπη, αυτά απομακρύνονται με DUROSTICK D-95 CLEANER ή διάλυμα χλωρίνης 1:1 με νερό, καλό τρίψιμο και ξέπλυμα με άφθονο νερό. Οι προς στεγάνωση επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές και να μην έχουν δεχθεί νερό για τουλάχιστον 48 ώρες, προς αποφυγή εγκλωβισμού επιφανειακής υγρασίας.
  2. Προετοιμασία επαναστεγάνωσης • Αποκολλημένα ασφαλτόπανα: Τα απομακρύνουμε με τη βοήθεια φαρδιάς μεταλλικής σπάτουλας ή τη χρήση φλόγιστρου. • Για καλά αγκυρωμένα ασφαλ τόπανα, απαιτείται μόνο η απομάκρυνση σκόνης και πιθανώς σφράγιση αποκολλημένης επιφάνειας. • Ελαστομερή στεγανωτικά αποσαθρωμένα ή αποκολλημένα, απομακρύνονται με τη βοήθεια μεταλλικής κοφτερής λάμας και πένσας. • Για αποκολλημένη ελαστομερή στεγάνωση, μη ορατή, εντοπίζουμε τα σημεία χρησιμοποιώντας λάστιχο ποτίσματος, ρίχνοντας νερό από ύψος περίπου 1m σε όλη την επιφάνεια. Θα παρατηρήσουμε ότι ο ήχος αλλάζει στα σημεία που υπάρχουν φουσκάλες που δεν είναι ορατές. Αφού μαρκαριστούν τα σημεία προς αποξήλωση, τα απομακρύνουμε με τη βοήθεια μεταλλικής κοφτερής λάμας και πένσας ή μηχανικών μέσων.
  3. Εφαρμογή : Πριν την εφαρμογή του στεγανωτικού επαλείφουμε με ρολό τον υδατοδιαλυτό μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX, ή το ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ αραιωμένο 50% με THINNER 101 της DUROSTICK. Εναλλακτικά, αραιώνουμε το ίδιο το προϊόν με προσθήκη νερού της τάξης του 30%, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι. Αφού απορροφηθεί και στεγνώσει, πιθανόν να εμφανισθούν τριχοειδείς ρωγμές τις οποίες επαλείφουμε μεμονωμένα με διαδοχικές επιστρώσεις με HYDROSTOP-PU, έως ότου σφραγισθούν πλήρως. Για μεγαλύτερα πάχη ρωγμών (≥1mm) σφραγίζουμε με ελαστομερές DS POLYMER ή με πολυουρεθανική μαστίχη DUROFLEX-PU της DUROSTICK. Αφού στεγνώσει, ακολουθούν δύο επιστρώσεις με το πολυουρεθανικό στεγανωτικό HYDROSTOP-PU τοπικά. Η στεγανοποίηση ολοκληρώνεται με την επάλειψη 2-3ών καθολικών επιστρώσεων (σταυρωτά, καλύπτοντας τυχόν μικρές ατέλειες του υποστρώματος) με διαφορά 6-18 ώρες μεταξύ τους, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή εφόσον έχει στεγνώσει και γίνει βατή η προηγούμενη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.
  • Στεγανώστε και τις κατακόρυφες επιφάνειες (στηθαία) περιμετρικά της ταράτσας σε όλο το ύψος τους.
  • Αποφύγετε την επάλειψη σε πάχη άνω των 0,5mm ανά στρώση.
  • Οι χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος επιβραδύνουν τη σκλήρυνση, ενώ σε αντίθεση, οι υψηλές θερμοκρασίες την επιταχύνουν.
  • Αποφύγετε την εφαρμογή του στεγανωτικού εάν υπάρχει υψηλή υγρασία ή πιθανότητα βροχής για τις επόμενες 24 ώρες.
  • Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

HYDROSTOP-PU PDF

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ