ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Powder Coat

Καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος (για κάλυψη ατελειών έως 4mm/στρώση)

Τσιμεντοειδής, ρητινούχος στόκος, ιδιαίτερα αν­θεκτικός στην υγρασία. Αναμειγνύεται με το νερό χωρίς να σβωλιάζει. Δουλεύεται μαλακά και τρί­βεται εύκολα. Καλύπτει κατασκευαστικές ατέ­λειες, εύκολα και γρήγορα, δεν ‘σκάει’ σε πάχη έως 4mm ανά στρώση σε εμφανές μπετόν και σοβά, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου για τον ελαιοχρωματιστή. Για δημιουργία βελού­δινης επιφάνειας, επιδέχεται ως τελική στρώση STUCOFIX-P. Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώμα­τος D-20 ή DUROSTOP της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1:3, αυξάνει την αντοχή του στην υγρασία σε εξωτερικές επιφάνειες κα­θώς και την πρόσφυσή του σε βαμμένες. Κατατάσσεται στην κατη­γορία GP: CSIII/W0 κατά ΕΝ 998-1

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος (για κάλυψη ατελειών έως 4mm/στρώση)

Τσιμεντοειδής, ρητινούχος στόκος, ιδιαίτερα αν­θεκτικός στην υγρασία. Αναμειγνύεται με το νερό χωρίς να σβωλιάζει. Δουλεύεται μαλακά και τρί­βεται εύκολα. Καλύπτει κατασκευαστικές ατέ­λειες, εύκολα και γρήγορα, δεν ‘σκάει’ σε πάχη έως 4mm ανά στρώση σε εμφανές μπετόν και σοβά, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου για τον ελαιοχρωματιστή. Για δημιουργία βελού­δινης επιφάνειας, επιδέχεται ως τελική στρώση STUCOFIX-P. Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώμα­τος D-20 ή DUROSTOP της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1:3, αυξάνει την αντοχή του στην υγρασία σε εξωτερικές επιφάνειες κα­θώς και την πρόσφυσή του σε βαμμένες. Κατατάσσεται στην κατη­γορία GP: CSIII/W0 κατά ΕΝ 998-1

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Υποστρώματα και χρωματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Τσιμεντοειδής κονία – Λευκό, γκρι
Τοξικότητα: Όχι
Μέγιστη διάμετρος κόκκου 450μm
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 1,10±0,05kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος: 1,50±0,05kg/lt
Απαίτηση σε νερό: 8ltr νερό σε 25kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +35℃
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -30℃ εώς +75℃
Πάχος εφαρμογής: 4mm/στρώση
Χρόνος ζωής στο δοχείο 3 ώρες
Τρίψιμο Μετά από 4-6 ώρες
Βάψιμο Μετά από 24 ώρες

 

Επιδόσεις Προϊόντος:

Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-11, σε:

 

Κάμψη 2,00 ±0,80 N/mm²
Θλίψη 4,00 ± 1,00 N/mm²
28 ημέρες 10,50 ± 1,00 N/mm²
Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-12, σε:

 

Πρόσφυση >0,65 N/mm² (ΕΚΕΠΥ 298)
Τριχοειδής απορρόφηση νερού © κατά EN1015-18 ≤1,00kg/m²·min0,5
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών κατά EN 1015-19 μ5/20
Θερμική αγωγιμότητα λ10,dry κατά EN 1745 (Πιν. Α.12) 0,45 W/m·K
Αντίδραση στη φωτιά κατά EN 13501-1 Εuroclass A1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Περίπου 1,4kg/m²/mm πάχους στρώσης
Συσκευασία 5kg, 25kg
Χρώμα Λευκός, γκρι

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Για τη διασφάλιση καλής πρόσφυσης του υλικού, οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι επιμελώς καθαρισμένες και απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και σκόνες. Λάδια ξυλοτύπων που τυχόν υπάρχουν, αφαιρούνται με βιοδιασπώμενο καθαριστικό λαδιών BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία στο περιβάλλον ή την επιφάνεια εφαρμογής, ξεπερνάει τους 35°C. Διαβρέξτε με επιμέλεια, ιδιαίτερα τις εξωτερικές επιφάνειες, ώστε να διασφαλίσετε άριστες συνθήκες πρόσφυσης και εξάλειψη του κινδύνου αφυδάτωσης του προϊόντος που σαν αποτέλεσμα θα είχε τη μείωση της αντοχής του.

Εφαρμογή : Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου σε καθαρό δοχείο με νερό, σε αναλογία 25kg κονία προς 8,0lt νερό περίπου (1,6lt προς 5kg), αναδεύοντας με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής πάστα χωρίς σβώλους, η οποία είναι έτοιμη για χρήση μετά από 5 λεπτά.

H προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 ή DUROSTOP της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης σε αναλογία 1:3, αυξάνει την αντοχή του στην υγρασία σε εξωτερικές επιφάνειες, καθώς και την πρόσφυσή του σε βαμμένες. Το υλικό εφαρμόζεται με σπάτουλα σε 2 επιστρώσεις. Η δεύτερη επίστρωση ακολουθεί αφού ‘τραβήξει’ η πρώτη (ύστερα από 2-3 ώρες). Λειαίνουμε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο και αφαιρούμε τη σκόνη, προκείμενου να ακολουθήσει αστάρωμα και βαφή της επιφάνειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Το δοχείο στο οποίο θα γίνει η ανάμειξη του υλικού, καθώς και η σπάτουλα εφαρμογής του, θα πρέπει να είναι καθαρά, χωρίς υπολείμματα υλικού από προηγούμενη χρήση.
  • Το προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ