ΠΡΟΪΟΝΤΑ

MEKTOTHERM

Το Mektotherm είναι έτοιμος βιοκλιματικός θερμομονωτικός σοβάς με βάση το τσιμέντο, πέρλες διογκωμένης πολυστερίνης ειδικής κοκκομετρικής διαβάθμισης εμβαπτισμένες στο E.I.A. και ειδικά πρόσθετα.

Προσφέρει:
– Άριστη θερμομόνωση
– Άριστη ηχομόνωση
– Ικανοποιητική αντοχή
– Παρουσιάζει διασταλτική σταθερότητα
– Δεν ρηγματώνει
– Άριστη εργασιμότητα μειώνει το χρόνο περάτωσης του σοβατίσματος
– Συμβαδίζει με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς
– Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό σχέδιο
– Αντικαθιστά τον παραδοσιακό σοβά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
– Οι θερμομονωτικές του ιδιότητες διατηρούνται με το πέρασμα του χρόνου
– Μπορεί να τοποθετηθεί με το χέρι ή με μηχανή σοβατίσματος
– Λίγοι περιορισμοί στην επιλογή του τελικού φινιρίσματος
– Μειώνει το συνολικό πάχος της εξωτερικής τοιχοποιίας αυξάνοντας τον ωφέλιμο χώρο της κατασκευής
– Εκμεταλλεύεται πλήρως την θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Το Mektotherm είναι έτοιμος βιοκλιματικός θερμομονωτικός σοβάς με βάση το τσιμέντο, πέρλες διογκωμένης πολυστερίνης ειδικής κοκκομετρικής διαβάθμισης εμβαπτισμένες στο E.I.A. και ειδικά πρόσθετα.

Προσφέρει:
– Άριστη θερμομόνωση
– Άριστη ηχομόνωση
– Ικανοποιητική αντοχή
– Παρουσιάζει διασταλτική σταθερότητα
– Δεν ρηγματώνει
– Άριστη εργασιμότητα μειώνει το χρόνο περάτωσης του σοβατίσματος
– Συμβαδίζει με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς
– Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό σχέδιο
– Αντικαθιστά τον παραδοσιακό σοβά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
– Οι θερμομονωτικές του ιδιότητες διατηρούνται με το πέρασμα του χρόνου
– Μπορεί να τοποθετηθεί με το χέρι ή με μηχανή σοβατίσματος
– Λίγοι περιορισμοί στην επιλογή του τελικού φινιρίσματος
– Μειώνει το συνολικό πάχος της εξωτερικής τοιχοποιίας αυξάνοντας τον ωφέλιμο χώρο της κατασκευής
– Εκμεταλλεύεται πλήρως την θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά Α1
Αντοχή θλίψης CS I
Πρόσφυση 0.1±1% N/mm² FP:A
Τριχοειδής υδαταπορρόφηση Class W 1
Διαπερατότητα ατμών μ = 10.5
Θερμική Αγωγιμότητα λ = 0.058 W/mK
Ξηρά φαινόμενη πυκνότητα 175Kg/m³ ± 10%
Ανθεκτικότητα (Σε ψύξη/απόψυξη): αξιολόγηση που βασίζεται στις διατάξεις που ισχύουν στον προοριζόμενο τόπο χρήσης του επιχρίσματος.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 4m² περίπου για 2 cm/ ανα σακί
Συσκευασία Σακιά των 80ltr

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υπόστρωμα: το υπόστρωμα πρέπει να είναι ανθεκτικό, απαλλαγμένο από παλιές βαφές, σαθρά υλικά, σκόνες, λίπη ή άλλες ξένες ουσίες και να διαβρέχεται καλά ή να ασταρώνεται με γαλάκτωμα M-EDILSTICK πριν την εφαρμογή του Mektotherm. Το υπόστρωμα μπορεί να είναι σοβατισμένη επιφάνεια, ανεπίχριστο σκυρόδεμα ή οπτοπλινθοδομή.

Το Mektotherm προστίθεται σε 10 – 11kg νερού υπό συνεχή ανάδευση, για 3 ως 4 λεπτά, ως ότου σχηματισθεί μια ομοιόμορφη μάζα. Για την ανάμειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μπετονιέρα ή ειδικά μηχανήματα ξηράς ανάμιξης, με ρότορα και στάτορα, παρασκευής σοβάδων με δυνατότητα άντλησης. Ο ψεκασμός του υλικού γίνεται από απόσταση 30 cm από τον τοίχο τουλάχιστον, για να είναι ομοιόμορφη η εφαρμογή. Η εφαρμογή του Mektotherm μπορεί να γίνει και με το χέρι σπατουλαριστό.

Αρχικά προηγείται μια στρώση πάχους 0,5-1,5cm σε όλη την επιφάνεια που θα επικαλυφθεί. Μετά τη σκλήρυνση της, ακολουθούν στρώσεις πάχους 1-2cm μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος. Ο ελάχιστος χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων είναι 1 ώρα. Ακολούθως για επιπρόσθετη σκλήρυνση και κυρίως για την αποφυγή ρηγματώσεων, προτείνεται η εφαρμογή ατίναχτού πρώτου χεριού με παραδοσιακά υλικά.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο ” Mektotherm – εγχειρίδιο εφαρμογής” ή επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης στο 22485948

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

  • Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.
  • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της εφαρμογής +5℃ εώς +35℃
  • Τηρήστε την δοσολογία του νερού
  • Τηρήστε τον ελάχιστο χρόνο αναμονής μεταξύ των στρώσεων
  • Μην προσθέτετε ποτέ αντιψυκτικά προϊόντα
  • Μην διαβρέχετε ποτέ τον φρέσκο επιστρωμένο σοβά

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

MEKTOTHERM PDF

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ