ΠΡΟΪΟΝΤΑ

MEKTOPLUS FLOOR

Έτοιμο βιοκλιματικό θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα, με βάση από πέρλες διογκωμένης πολυστερίνης ειδικής κοκκομετριικής διαβάθμισης Ø 2 – 4mm, για Ηχομοίωση – θερμομόνωση.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Έτοιμο βιοκλιματικό θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα, με βάση από πέρλες διογκωμένης πολυστερίνης ειδικής κοκκομετριικής διαβάθμισης Ø 2 – 4mm, για Ηχομοίωση – θερμομόνωση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ξηρή Πυκνότητα 300 kg/m3
Ειδικό Βάρος (ξηρού κονιάματος) ≈315 kg/m3
Αντοχή σε υγρασία Άφθαρτο
Κτυπογενής – ηχομόνωση 25 Db (UNI EN 12345-2)
Αντοχή κάμψης 0,95 N/mm² (UNI 6132)
Αντοχή Θλίψης 1,61 N/mm² (UNI 13892-2)
Αντίσταση διάχυσης υδρατμών μ=7,2 (UNI EN ISO 12572)
Θερμική αγωγιμότητα λ=0,079 W/mK (UNI EN 12667)
Υπόλειμμα υγρασίας 28 ημέρες( 5cm πάχος) <2%κ.ο.
Αντοχή σε φωτιά Άκαυστο

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 1m3 ≈ 13 σακιά των 80Ltr
Συσκευασία Σακιά των 80ltr

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

  1. Προετοιμασία νέας επιφάνειας Καθαρίζουμε με σκληρή βούρτσα και νερό σαθρά σημεία, σκόνες και λάσπες. Προετοιμάστε το αλαφάδιασμα με κατάλληλους οδηγούς. Πριν την εφαρμογή η επιφάνεια να διαβρέχεται καλά χωρίς όμως να παραμένουν λιμνάζοντα νερά.
  2. Ένα σακί 80ltr το αναδεύουμε συνεχώς με 9-10 ltr νερό, εώς ότου σχηματισθεί μια ομοιόμορφη μάζα. Για την ανάμειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μπετονιέρα ή ειδικά μηχανήματα παρασκευής σοβάδων ή και ελαφρών κονιαμάτων. Η διάστρωση του γίνεται όπως αυτή του σκυροδέματος σε πάχη 6cm και πάνω. Στις περιπτώσεις που το υπόστρωμα παρουσιάζει υψηλό μετρό ελαστικότητας, παλιές μεμβράνες στεγανοποίησης, πλαστικές επιφάνειες, οτάν το υπόστρωμα υπόκειται σε μικρομετακινήσεις (μεταλλικές ή ξύλινες επιφάνειες) και τέλος όταν αναμένουμε έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές τότε εν δεικνύεται η χρήση οικοδομικού πλέγματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5℃
  • Όταν επικρατούν υψηλές Θερμοκρασίες (πάνω από 30℃) θα πρέπει, αφού περάσουν 24 ώρες από τη διάστρωση, να γίνεται συντήρηση με διαβροχή.
  • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
  • Ελάχιστο πάχος: 6cm

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

MEKTOPLUS FLOOR PDF

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ