ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Hydrostop Plaster DS-74

Λείος, ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης. Βάση δημιουργίας 24άρων αποχρώσεων.

Έτοιμος σοβάς τελικής στρώσης, υψηλής αντοχής, ενισχυμένος με ακρυλικές ρητίνες. Έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα, με παράλληλη δυνατότητα διαπνοής, χωρίς να εμποδίζεται η έξοδος των υδρατμών. Κατάλληλος για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν και σκυρόδεμα.
Δύναται να χρωματιστεί εύκολα σε 24 αποχρώσεις, με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1.

Περιγραφή

Λείος, ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης. Βάση δημιουργίας 24άρων αποχρώσεων.

Έτοιμος σοβάς τελικής στρώσης, υψηλής αντοχής, ενισχυμένος με ακρυλικές ρητίνες. Έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα, με παράλληλη δυνατότητα διαπνοής, χωρίς να εμποδίζεται η έξοδος των υδρατμών. Κατάλληλος για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν και σκυρόδεμα.
Δύναται να χρωματιστεί εύκολα σε 24 αποχρώσεις, με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Σοβάδες και επισκευαστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Τσιμεντοειδής κονία – Λευκό
Τοξικότητα: Όχι
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 1,45±0,05kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος: 1,90±0,05kg/lt
Μέγιστη διάμετρος κόκκου: 1,0mm
Απαίτηση σε νερό: 6ltr νερό σε 25kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +30℃
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -35℃ εώς +90℃
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 2 ώρες
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: Εώς 5mm/στρώση

 

Επιδόσεις Προιόντος:

Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-11, σε:

κάμψη 2,60±0,50 N/mm²
θλίψη 5,50±0,50 N/mm²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού w κατά EN 1015-18: ≤ 0,20kg/m2·h0,5
Πρόσφυση κατά EN 1015-12 (28 ημερών) 0,87±10 N/mm²
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών κατά ΕΝ 1015-19 Μ 15/35
Θερμική αγωγιμότητα λ10,dry κατά ΕΝ 1745 (Πιν. Α. 12) 0,75 W/mK
Αντίδραση στη φωτιά, κατά EN 13501-1 Euroclass Α1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Περίπου 5kg/m²/3mm πάχους επιχρίσματος.
Συσκευασία 25kg

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας  : Το υπόστρωμα πρέπει να απαλλάσσεται από σαθρά σημεία, σκόνες, λάδια και να διαβρέχεται επιμελώς, για να μειωθεί η απορροφητικότητά του, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Πριν από την εφαρμογή του έγχ ρ ω μ ο υ σ ο β ά H Y D R O S T O P PLASTER DS-74, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή στο υπόστρωμα του ασταριού προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων HYDROSTOP PLASTER PRIMER, έτσι ώστε να μην παρατηρηθεί αφυδάτωση, ο σοβάς να στεγνώνει ομοιόμορφα, διασφαλίζοντας χρωματική ομοιομορφία σε όλη την επιφάνεια.

Εφαρμογή : Ο σοβάς HYDROSTOP PLASTER DS-74 προστίθεται σε καθαρή μπετονιέρα με νερό υπό ανάδευση, στο οποίο έχει προηγηθεί ανάμειξη της χρωστικής σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C, βάσει χρωματολογίου, υπολογίζοντας 6,0lt νερό ανά σακί, έως ότου επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος. Ο σοβάς διαστρώνεται με φραγκόφτυαρο και μυστρί ή με τη χρήση μηχανής εκτόξευσης σοβά, σε πάχος περίπου 3-5mm. Αφού ο σοβάς ‘τραβήξει’, ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με σπογγώδες τριβίδι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Κατά τη διαδικασία του τελικού τριψίματος θα πρέπει το σπογγώδες τριβίδι να είναι ελαφρά νοτισμένο και όχι υπερβολικά υγρό, καθώς υπάρχει κίνδυνος τοπικών αποχρωματισμών της τελικής επιφάνειας.
  • Η προσθήκη λευκής χρωστικής DUROCOLOR POWDER-C στο σοβά HYDROSTOP PLASTER DS-74 δημιουργεί μία υπέρλευκη επιφάνεια. Η τελική προστασία με 2 επιστρώσεις DUROSTICK D-18 νωπό σε νωπό, διασφαλίζει πλήρη προστασία σε νησιώτικα λευκά σπίτια, ακόμα και αν είναι δίπλα στη θάλασσα.
  • Χρώματα, βερνίκια και graffiti που μπορεί να έχουν λερώσει την επιφάνεια του σοβά, καθαρίζονται ευκολότερα με DUROSTICK D-19 GRAFFITI REMOVER.
  • Ποσότητες των 1.700kg παραδίδονται έτοιμες χρωματισμένες βάσει χρωματολογίου (κατόπιν παραγγελίας, με προσυμφωνημένο κόστος).
  • Σε περίπτωση συμπληρώματος ενός έργου, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης αντίστοιχης χρωστικής σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C, που προσφέρεται σε σακουλάκια 250gr.
  • Κατά τους θερινούς μήνες συνιστάται να διαβρέχεται ο σοβάς μετά από 12 ώρες από την εφαρμογή του, ώστε να προστατεύεται από την αφυδάτωση.
  • Για την αποφυγή εμφάνισης ‘σκιών’, μην διακόπτετε τη διαδικασία σοβατίσματος σε ενιαίες επιφάνειες.
  • To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.