ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Extra

Πλαστικό χρώμα υψηλής αντοχής

Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, μεγάλης καλυπτικότητας και λευκότητας, με ισχυρή πρόσφυση. Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα που εκτίθενται σε ευρεία χρήση και μεγάλη καταπόνηση, π.χ. νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, παιδικά δωμάτια κ.ά. Ανθεκτικό στο καθημερινό φρεσκάρισμα (συχνό πλύσιμο) με καθαριστικά ήπιου pH, π.χ. BIOCLEAN πολυκαθαριστικό γενικής χρήσης της DUROSTIK.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Πλαστικό χρώμα υψηλής αντοχής

Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, μεγάλης καλυπτικότητας και λευκότητας, με ισχυρή πρόσφυση. Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα που εκτίθενται σε ευρεία χρήση και μεγάλη καταπόνηση, π.χ. νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, παιδικά δωμάτια κ.ά. Ανθεκτικό στο καθημερινό φρεσκάρισμα (συχνό πλύσιμο) με καθαριστικά ήπιου pH, π.χ. BIOCLEAN πολυκαθαριστικό γενικής χρήσης της DUROSTIK.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Υποστρώματα και χρωματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα: Λευκό – δεν κιτρινίζει
Αντοχή στο πλύσιμο >15.000 κύκλους (κατά DIN 35788)
Στιλπνότητα Σατινέ
Χρόνος Στεγνώματος Μια ώρα στην αφή ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Θερμοκρασία εφαρμογής Από +8℃ εώς +35℃
Χρόνος επαναβαφής 4-5 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Εύφλεκτο Όχι

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση Περίπου 11-13m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.
Συσκευασία 750ml, 3lt, 10lt
Χρώμα Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία υποστρώματος  : Οι επιφάνειες από μπετόν και μαρμαροσοβά πρέπει να είναι στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και λάδια και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την κατασκευή τους. Λερωμένες επιφάνειες από καπνιά και καυσαέρια, καθαρίζονται με βιοδιασπώμενο καθαριστικό ΒΙΟCLEAN (για νικοτίνη και καπνιά) ή ασταρώνονται με ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK.

Για ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες, αρκούν δύο επιστρώσεις με DUROSTICK EXTRA.

Εφαρμογή : To DUROSTICK ΕΧΤRA αραιώνεται με νερό, σε αναλογία 5-10%, ανάλογα με το υπόστρωμα, αναδεύοντας καλά. Oι βάσεις DARK, TRANSPARENT αραιώνονται με νερό, σε αναλογία 2-5%. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε 2 επιστρώσεις. Η δεύτερη επίστρωση ακολουθεί, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Βαμμένες επιφάνειες με DUROSTICK EXTRA συνιστάται να πλένονται μετά την πάροδο 20 ημερών από τη βαφή τους, με μαλακό σφουγγάρι και ήπιο απορρυπαντικό.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ