ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Durostick D-2

Αφρός πολυουρεθάνης

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, υψηλής συγκολλητικής, θερμομονωτικής και ηχομονωτικής ικανότητας. Προσφύεται σε όλα τα οικοδομικά υλικά και στηρίζει χωρίς να συρρικνώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Στερεώνει κουφώματα και κάσες πορτών και παραθύρων, εσωτερικούς τοίχους με οροφές και δάπεδα, πάνελ καθώς και κουτιά διακλάδωσης. Είναι απαραίτητος σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Βάφεται με υδατοδιαλυτά χρώματα. Διατίθεται σε ανοιxτό πράσινο χρώμα.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Αφρός πολυουρεθάνης

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, υψηλής συγκολλητικής, θερμομονωτικής και ηχομονωτικής ικανότητας. Προσφύεται σε όλα τα οικοδομικά υλικά και στηρίζει χωρίς να συρρικνώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Στερεώνει κουφώματα και κάσες πορτών και παραθύρων, εσωτερικούς τοίχους με οροφές και δάπεδα, πάνελ καθώς και κουτιά διακλάδωσης. Είναι απαραίτητος σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Βάφεται με υδατοδιαλυτά χρώματα. Διατίθεται σε ανοιxτό πράσινο χρώμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:                                                   Πολυουρεθάνη
Θερμοκρασία εφαρμογής:        από +5℃ εώς +35℃
Θερμοκρασία δοχείου:                         ελάχιστη +5℃
Θερμοκρασία αντοχής:                        από -40℃ εώς +90℃
Ειδικό βάρος μετά την σκλήρυνση: 20-30kg/m³
Χρόνος στεγνώματος στην αφή:       περίπου 8-12 λεπτά
Χρόνος κοπής αφρού:             60-100 λεπτά
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης:  4-24 ώρες
Κλειστές κυψέλες:        70% περίπου
Βαθμός μόνωσης: 30-35 MW (M.K.)
Κατάταξη πυραντοχής:  Κατηγορία Β3 κατά DIN 14102-1
Ηχομόνωση: RSTW=58 Db κατά DIN 52210
Μη τοξικός μετά την σκλήρυνση του

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Τα 750ml δίνουν 40lt ελεύθερου αφρού
Συσκευασία 750ml

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

  1. Προετοιμασία επιφάνειας : Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές και απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, λάδια ή γράσο. Όπου χρειάζεται, προστατεύουμε τα περιφερειακά μέρη με χαρτοταινία. Στη συνέχεια, διαβρέχουμε τις επιφάνειες, οι οποίες πρέπει να είναι ελαφρά νοτισμένες πριν από την εφαρμογή του υλικού.
  2. Εφαρμογή : Ανακινήστε τον αφρό D-2 πριν από την εφαρμογή και πιέστε τη βαλβίδα κρατώντας τη φιάλη ανάποδα. Ξεκινάμε την εφαρμογή πάντα από το βαθύτερο σημείο. Για κάλυψη κενών σημείων με πλάτος και βάθος μεγαλύτερο από 5cm, είναι προτιμότερη η εφαρμογή του σε διαδοχικές επιστρώσεις ανά 15-30 λεπτά περίπου, φροντίζοντας να προηγείται διαβροχή της προηγούμενης επίστρωσης πριν από την εφαρμογή της επόμενης. Τα υπολείμματα αφαιρούνται, αφού σκληρύνουν, με μαχαίρι. Ακολουθεί, εφόσον χρειάζεται, στοκάρισμα ή και βαφή των επιφανειών, 24 ώρες μετά την εφαρμογή του. Η βαλβίδα καθαρίζεται με ασετόν, αμέσως μετά τη χρήση. Αν η φιάλη χρησιμοποιηθεί εντός 15 λεπτών, δεν χρειάζεται καθαρισμός της βαλβίδας. Αν δεν χρησιμοποιηθεί όλο το περιεχόμενο της φιάλης, βάλτε ένα βρεγμένο σπίρτο στη βαλβίδα μέχρι την επόμενη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εξαιρετικά εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

D-2 PDF

D-2 PDF ΑΓΓΛΙΚΑ