ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Durostick D-18

Σιλικονούχο υδαταπωθητικό για σοβά και μπετόν

Αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού όψεων, άχρωμο, δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει. Προστατεύει τον άβαφο σοβά από την αποσάθρωση και το μπετόν από την ενανθράκωση. Διασφαλίζει 100% διαπνοή και υδαταπωθητικότητα για τουλάχιστον 10 χρόνια, σε τοιχοποιία λευκών ή έγχρωμων μαρμαροσοβάδων ή σκυροδεμάτων, όταν εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις νωπό σε νωπό.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Σιλικονούχο υδαταπωθητικό για σοβά και μπετόν

Αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού όψεων, άχρωμο, δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει. Προστατεύει τον άβαφο σοβά από την αποσάθρωση και το μπετόν από την ενανθράκωση. Διασφαλίζει 100% διαπνοή και υδαταπωθητικότητα για τουλάχιστον 10 χρόνια, σε τοιχοποιία λευκών ή έγχρωμων μαρμαροσοβάδων ή σκυροδεμάτων, όταν εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις νωπό σε νωπό.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Αδιαβροχοποιητικα και ελαιοαπωθητικα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα:                      Υγρό  – Διάφανο
Ειδικό βάρος:                           0,77±0,04kg/lt
Αντίσταση στη γήρανση και στα αλκάλια: Άριστη
Στιλπνότητα:                            Ματ
Θερμοκρασία εφαρμογής:        από +5℃ εώς +35℃
Δυνατότητα διαπνοής:             Τουλάχιστον 80% της αρχικής
Συντελεστής απορρόφησης νερού:  W≤0,50kg/m²√h
Χρονική διάρκεια αδιαβροχοποίησης: τουλάχιστον 10 έτη
Επίστρωση με άλλα υλικά:     Μετά από 6 μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 200-400ml/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Συσκευασία 1lt, 4lt

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας :Οι επιφάνειες από μπετόν και μαρμαροσοβά πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και να έχουν περάσει τουλάχιστον 15 ημέρες από την κατασκευή τους. Πριν από την εφαρμογή του D-18, συνιστάται να προστατεύονται πόρτες και παράθυρα, ενώ τυχόν λεκέδες από το υλικό να απομακρύνονται άμεσα είτε με white spirit είτε με DUROSTICK THINNER 101.

Για νέες επιφάνειες από μπετόν, φροντίζουμε να αφαιρέσουμε τυχόν λάδια ξυλοτύπων με βιοδιασπώμενο καθαριστικό λαδιών BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ. Στη συνέχεια, επαλείφουμε 2 επιστρώσεις 1mm με τον αναστολέα διάβρωσης RUST FREE POWDER της DUROSTICK όλα τα σημεία ακάλυπτου οπλισμού. Κατόπιν επισκευάζουμε με D-55, DUROFIX ή DS-245 POWER MORTAR RAPID της DUROSTICK.

Για νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, τρίβουμε με πατόχαρτο Νο60. Για στοκάρισμα, εφαρμόζουμε STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR ULTRA ή GRANULAR της DUROSTICK ή και συνδυασμό αυτών, ανάλογα με τις ατέλειες της επιφάνειας και το πόσο λείο φινίρισμα επιθυμούμε. Λερωμένες επιφάνειες από καπνιά και καυσαέρια, καθαρίζονται με βιοδιασπώμενο καθαριστικό ΒΙΟCLEAN (για νικοτίνη και καπνιά) της DUROSTICK.

Έντονα ρηγματωμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, επισκευάζονται με ταχύπηκτο σοβά D-32, ενώ οι αντίστοιχες επιφάνειες από μπετόν με επισκευαστικό κονίαμα D-55 της DUROSTICK. Για πλήρωση αρμών περιμετρικά σε κάσες πορτών και παραθύρων, χρησιμοποιούμε βαφόμενο ακρυλικό στόκο, DUROFLEX-PU ή DS POLYMER 32 αποχρώσεων της DUROSTICK.

Εφαρμογή: Το D-18 εφαρμόζεται ως έχει, με πινέλο, ρολό ή ψεκαστήρα κήπου, σε μία επίστρωση μέχρι κορεσμού ή σε 2 επάλληλες επιστρώσεις.Η δεύτερη επίστρωση εφαρμόζεται όσο η πρώτη παραμένει ακόμη νωπή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εύφλεκτο και επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ