ΠΡΟΪΟΝΤΑ

DS-255

Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων, χωρίς διαλυτές

Έτοιμο προς χρήση αστάρι ειδικής ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με χαλαζιακά αδρανή, εμπλουτισμένο με βελτιωτικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση ακόμη και σε πολύ λείες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντίσταση στα αλκάλια ενώ ταυτόχρονα δρα σαν φράγμα εισερχόμενης υγρασίας, προστατεύοντας την οικοδομή από ανεπιθύμητες ζημιές. Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των κτιρίων.
Είναι απαραίτητο σε επιφάνειες όπου ο παραδοσιακός πεταχτός σοβάς προσφύεται δύσκολα, όπως η εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη που τοποθετείται για μόνωση στις όψεις των κτιρίων. ‘Αποτρέπει’ πιθανές αποκολλήσεις των σοβάδων σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σεισμικές δονήσεις καθώς και συρρικνώσεις των μονωτικών υλικών. Iδανικό και ως αστάρι πριν την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας D-6 στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ COOL
ROOF, καθώς και πριν την τοποθέτηση των Πατητών Τσιμεντοκονιών DS-250, DS-254 IRON επάνω σε πλακίδια, μάρμαρα ή μωσαϊκό και DS-252 FLEX επάνω σε δάπεδα από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή επιμελώς καθαρισμένη λαμαρίνα.
Επιπλέον κατάλληλο και για υποστρώματα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων, χωρίς διαλυτές

Έτοιμο προς χρήση αστάρι ειδικής ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με χαλαζιακά αδρανή, εμπλουτισμένο με βελτιωτικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση ακόμη και σε πολύ λείες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντίσταση στα αλκάλια ενώ ταυτόχρονα δρα σαν φράγμα εισερχόμενης υγρασίας, προστατεύοντας την οικοδομή από ανεπιθύμητες ζημιές. Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των κτιρίων.
Είναι απαραίτητο σε επιφάνειες όπου ο παραδοσιακός πεταχτός σοβάς προσφύεται δύσκολα, όπως η εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη που τοποθετείται για μόνωση στις όψεις των κτιρίων. ‘Αποτρέπει’ πιθανές αποκολλήσεις των σοβάδων σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σεισμικές δονήσεις καθώς και συρρικνώσεις των μονωτικών υλικών. Iδανικό και ως αστάρι πριν την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας D-6 στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ COOL
ROOF, καθώς και πριν την τοποθέτηση των Πατητών Τσιμεντοκονιών DS-250, DS-254 IRON επάνω σε πλακίδια, μάρμαρα ή μωσαϊκό και DS-252 FLEX επάνω σε δάπεδα από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή επιμελώς καθαρισμένη λαμαρίνα.
Επιπλέον κατάλληλο και για υποστρώματα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Ασταρια και ειδικά προσμικτα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Παχύρευστη πάστα – Κεραμιδί
Κοκκομετρία 0,1 εώς 1mm
Ειδικό βάρος 1,35 ± 0,10 kg/lt
ph 8,0±1,0
Χρόνος στεγνώματος Μια εώς 2 ώρες στην αφή, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τις καιρικές συνθήκες
Αραίωση Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +8℃ εώς +35℃
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -35℃ εώς +100℃
Χρόνος ζωής στο δοχείο: Εώς 3 ώρες
Εύφλεκτό Όχι

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 300-350gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με το πάχος της στρώσης και το υπόστρωμα
Συσκευασία 1kg, 5kg, 15kg

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Οι επιφάνειες που θα ασταρωθούν πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, σκόνες, λίπη, ρύπους κλπ.

Εφαρμογή : Αναδεύουμε καλά μέσα στο δοχείο του το DS255, πριν την εφαρμογή του, με δράπανο χαμηλών στροφών. Επαλείφεται με ρολό ή πατρόγκα σε μία στρώση. Αφού στεγνώσει πλήρως (24-48 ώρες), ακολουθεί η εφαρμογή του κονιάματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να μην εφαρμόζεται εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού για τις επόμενες 12 ώρες.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ