ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Decofin Polyurethane

Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών για πατητή τσιμεντοκονία και φυσικές πέτρες

Βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών, με διαλύτες. Ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία και στις καιρικές επιδράσεις. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις τριβές. Μετά την εφαρμογή του, δημιουργείται μία ελαστική διάφανη ματ προστατευτική μεμβράνη που δεν κιτρινίζει. Είναι κατάλληλο για την προστασία πατητών τσιμεντοκονιών, παστωδών πατητών και φυσικών πετρών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προστατεύει τα διακοσμητικά χαλαζιακά δάπεδα QUARTZ DECO τόσο από την ολισθηρότητα όσο και από την ηλιακή ακτινοβολία. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών για πατητή τσιμεντοκονία και φυσικές πέτρες

Βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών, με διαλύτες. Ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία και στις καιρικές επιδράσεις. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις τριβές. Μετά την εφαρμογή του, δημιουργείται μία ελαστική διάφανη ματ προστατευτική μεμβράνη που δεν κιτρινίζει. Είναι κατάλληλο για την προστασία πατητών τσιμεντοκονιών, παστωδών πατητών και φυσικών πετρών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προστατεύει τα διακοσμητικά χαλαζιακά δάπεδα QUARTZ DECO τόσο από την ολισθηρότητα όσο και από την ηλιακή ακτινοβολία. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τεχνοτροπίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χημική βάση Αλειφατική πολυουρεθάνη 2 συστατικών
Απόχρωση Διαφανή
Στιλπνότητα 1η επίστρωση:ΜΑΤ

2η επίστρωση:ΣΑΤΙΝΕ

Ειδικό βάρος μείγματος 1,04±0,05 kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +10℃ εώς +35℃
Θερμοκρασιακή αντοχή Από -30℃ εώς +100℃
Αναλογία ανάμειξης Α:Β 2,7:1 κατά βάρος
Χρόνος ζωής στο δοχείο Περίπου 2 ώρες στους 25℃
Χρόνος στεγνώματος 2-3 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος
Βατότητα Μετά από 12-18 ώρες στους 20℃, Μετά από 24-26 ώρες στους 10℃,
Χρόνος πλήρους πολυμερισμού 5-7 ημέρες στους 20℃, 7-14 ημέρες στους 10℃

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 1kg/7-8m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας
Συσκευασία 750gr (A: 547gr, B: 203gr), 5kg (A: 3,65kg, B: 1,35kg)

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Η επιμελής προετοιμασία του υποστρώματος στα πολυουρεθανικά συστήματα είναι καθοριστικής σημασίας για το τελικό αποτέλεσμα. Πρωταρχικό μέλημα για την προετοιμασία των επιφανειών αποτελεί το να είναι στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες και σαθρά υλικά.

Φυσικές πέτρες: Η εφαρμογή του βερνικιού γίνεται αφού έχουν περάσει 3-4 εβδομάδες από την αρμολόγησή τους και έχουν αφαιρεθεί τα οικοδομικά κατάλοιπα με καθαριστικό φυσικών πετρών, DUROSTICK D-7. Προσφύεται άρρηκτα σε ήδη βαμμένες με ακρυλικά βερνίκια επιφάνειες. Τσιμεντοειδείς επιφάνειες: Η κατηγορία του σκυροδέματος πρέπει να είναι τουλάχιστον C20/25 και η υγρασία του να μην υπερβαίνει το 4%. Θα πρέπει επίσης να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την κατασκευή του σκυροδετημένου στοιχείου.

Πατητές τσιμεντοκονίες: Ο ελάχιστος χρόνος ωρίμανσης της πατητής τσιμεντοκονίας που θα δεχθεί το βερνίκι, αφορά σε χρονικό διάστημα 4άρων ημερών, σε θερμοκρασίες όχι κάτω από 20°C και 8 ημερών σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Παστώδης πατητή: Η εφαρμογή του βερνικιού γίνεται μετά από μία ημέρα (ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και το υπόστρωμα) και αφού το υλικό έχει στεγνώσει. Χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO: Mετά από περίπου 48 ώρες από την εφαρμογή τους (ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Εφαρμογή : Αδειάζουμε το περιεχόμενο του δοχείου B στο δοχείο Α και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών για 2-3 λεπτά, έως ότου προκύψει πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος. Η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής (Β) να κατανεμηθεί ομοιόμορφα.

Μετά την ανάμειξη των δύο συστατικών, το μείγμα παραμένει για 5 λεπτά πριν την εφαρμογή του έτσι ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός αέρα στη μάζα του. Στη συνέχεια εφαρμόζεται με κοντότριχο ρολό ή πινέλο, χωρίς αραίωση. Aποκτά τις τελικές του αντοχές 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Να μην εφαρμόζεται αν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού μέσα στις επόμενες 48 ώρες.
  • Υψηλή υγρασία στις επιφάνειες εφαρμογής μπορεί να επηρεάσει τον πολυμερισμό του βερνικιού. Συνιστάται η σχετική υγρασία αέρα στον χώρο εφαρμογής να είναι μικρότερη από 65%.
  • Οι επιφάνειες δεν πρέπει να καθαρίζονται με νερό πριν την εφαρμογή, ενώ πρέπει να είναι εντελώς στεγνές κατά την εφαρμογή του.
  • Σε ορισμένα υποστρώματα που εμφανίζουν υψηλή αλκαλικότητα (τσιμεντοειδείς επιφάνειες, πατητές τσιμεντοκονίες κ.ά.) μπορεί αμέσως μετά το στέγνωμα του βερνικιού να δημιουργηθούν λευκά επιφανειακά στίγματα. Για την αποφυγή του προβλήματος, αλλά και για τη διατήρηση της απόχρωσής τους, προτείνεται η εφαρμογή του μικρομοριακού σταθεροποιητή (αστάρι) AQUAFIX της DUROSTICK με αραίωση 30% κατά βάρος με καθαρό νερό και την επόμενη ημέρα η τελική επίστρωση του βερνικιού.
  • Το προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ