ΠΡΟΪΟΝΤΑ

D-67

Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων

Σφραγιστικό υλικό με βάση τη γύψο, ιδανικό για την αρμολόγηση γυψοσανίδων. Διακρίνεται για την υψηλή αντοχή του, την ισχυρή πρόσφυση και δεν ρηγματώνει σε πλάτος έως 15mm. Έχει καλή εργασιμότητα, τρίβεται εύκολα και δίνει λεία τελική επιφάνεια, χωρίς ατέλειες. Είναι κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών, σε συνδυα­σμό με τη χρήση αυτοκόλλητης ταινίας (γάζας) ενί­σχυσης αρμών DUROSTICK DS-230, καθώς και για το στοκάρισμα βιδών στήριξης των γυψοσανίδων. Επίσης, είναι ιδανικό για την επικόλληση γυψοσα­νίδων σε επίπεδες επιφάνειες, καθώς και για την επιδιόρθωση φθαρμένων γυψοσανίδων. Κατατάσσεται ως υλικό αρμολόγησης γυψοσανί­δων, στην κατηγορία 2B-A1 κατά ΕΝ 13963.

Περιγραφή

Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων

Σφραγιστικό υλικό με βάση τη γύψο, ιδανικό για την αρμολόγηση γυψοσανίδων. Διακρίνεται για την υψηλή αντοχή του, την ισχυρή πρόσφυση και δεν ρηγματώνει σε πλάτος έως 15mm. Έχει καλή εργασιμότητα, τρίβεται εύκολα και δίνει λεία τελική επιφάνεια, χωρίς ατέλειες. Είναι κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών, σε συνδυα­σμό με τη χρήση αυτοκόλλητης ταινίας (γάζας) ενί­σχυσης αρμών DUROSTICK DS-230, καθώς και για το στοκάρισμα βιδών στήριξης των γυψοσανίδων. Επίσης, είναι ιδανικό για την επικόλληση γυψοσα­νίδων σε επίπεδες επιφάνειες, καθώς και για την επιδιόρθωση φθαρμένων γυψοσανίδων. Κατατάσσεται ως υλικό αρμολόγησης γυψοσανί­δων, στην κατηγορία 2B-A1 κατά ΕΝ 13963.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Υποστρώματα και χρωματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Κονία με βάση το γύψο – Γκρι ανοιχτο
Τοξικότητα: Όχι
Μέγιστη διάμετρος κόκκου 0,12mm
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 0,74±0,05kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος: 2,00±0,05kg/lt
Απαίτηση σε νερό: 10ltr νερό σε 20kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +8℃ εώς +30℃
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -25℃ εώς +80℃
Χρόνος ζωής στο δοχείο 45 λεπτά

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 100-150gr/τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού
Συσκευασία 5kg, 20kg
Χρώμα Γκρι ανοιχτό

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Οι γυψοσανίδες πρέπει να είναι σταθερές και απαλλαγμένες από σκόνες και σαθρά σημεία. Οι βίδες στήριξής τους δεν πρέπει να εξέχουν. Συγκεντρώνουμε τα εργαλεία χρήσης, όπως βιδοσπάτουλα 15cm, σπάτουλα στοκαρίσματος 20cm και φινιρίσματος 28cm.

Η αρμολόγηση θα πρέπει να γίνεται σε χώρους χαμηλής υγρασίας και με θερμοκρασία όχι κατώτερη των +8°C και όχι ανώτερη των +30°C. Συνιστάται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε δάπεδα που μπορεί να αποβάλλουν υγρασία. Η υγρασία εμποδίζει το στέγνωμα και διογκώνει τους αρμούς.

Εφαρμογή : Αδειάζουμε σταδιακά το υλικό σε καθαρό δοχείο με νερό (ποτέ το νερό στο υλικό), σε αναλογία 20kg DUROSTICK D-67 προς 10,0lt νερό (2,5lt προς 5kg). Aνακατεύουμε με μυστράκι ή σπάτουλα, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής πηκτή μάζα, χωρίς σβώλους, κατάλληλη για στοκάρισμα. Το έτοιμο μείγμα παραμένει εργάσιμο έως 45 λεπτά. Στοκάρουμε τους αρμούς δημιουργώντας το κατάλληλο υπόστρωμα για να ακολουθήσει η τοποθέτηση της ταινίας (γάζας), πιέζοντας ελαφρά με τη σπάτουλα έως ότου ενσωματωθεί.

Η κάθε στρώση που ακολουθεί θα πρέπει να εφαρμόζεται εφόσον έχει στεγνώσει η προηγούμενη. Λειαίνουμε την τελική επιφάνεια με γυαλόχαρτο και αφαιρούμε τη σκόνη, προκείμενου να ακολουθήσει αστάρωμα και βαφή της επιφάνειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας την ετικέτα ή τη συσκευασία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Το D-67 πρέπει να εφαρμόζεται σε χώρους με κανονικά επίπεδα υγρασίας.
  • Το υλικό όταν αρχίζει να πήζει δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και δεν αναμειγνύεται ξανά με νερό.
  • Αμέσως μετά το τέλος της εργασίας, τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται με νερό και να κλείνονται καλά τα ήδη ανοιχτά σακιά.
  • Μετά την αρμολόγηση, για απόλυτα λεία επιφάνεια, ασταρώνουμε με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX και εφαρμόζουμε τον υπέρλεπτο στόκο σπατουλαρίσματος STUCOFIX-P της DUROSTICK. Ακολουθεί αστάρωμα και βαφή της τοιχοποιίας.