ΠΡΟΪΟΝΤΑ

D-33

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών

Συγκολλητικό σφραγιστικό υλικό μηδενικής συρρίκνωσης με αντοχή σε αλκάλια, οξέα, παγετό και υγρασία. Δεν περιέχει διαλύτες. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση στο μπετόν και το σίδερο και εμφανίζει εξαιρετικές αντοχές σε θλίψη, κάμψη και απόσπαση. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος, πλάτους 0,1-1mm. Συνιστάται για την επισκευή ρωγμών σε γέφυρες, υπόγειες σήραγγες, φράγματα, κολόνες, δοκάρια που ρηγματώνουν από υπερφόρτωση, σεισμό κ.ά. Διασφαλίζει πλήρη αποκατάσταση, επαναφέροντας την αρχική συνοχή του δομικού στοιχείου. Παρέχει μοναδική λύση για την εκ των υστέρων εμφύτευση μεταλλικού οπλισμού σε οριζόντια ή και κάθετη επιφάνεια σκυροδέματος. Η εφαρμογή της γίνεται πανεύκολα με το πολυχρηστικό πιστόλι DUROSEAL 600 της DUROSTICK, με τη χρήση των κατάλληλων ακροφυσίων. Αποτελεί το καταλληλότερο υλικό συγκόλλησης νέου σε προϋπάρχον σκυρόδεμα. Κατατάσσεται ως προϊόν έγχυσης στο σκυρόδεμα κατά ΕΝ 1504-5 και στην κατηγορία R2 κατά ΕΝ 12004.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών

Συγκολλητικό σφραγιστικό υλικό μηδενικής συρρίκνωσης με αντοχή σε αλκάλια, οξέα, παγετό και υγρασία. Δεν περιέχει διαλύτες. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση στο μπετόν και το σίδερο και εμφανίζει εξαιρετικές αντοχές σε θλίψη, κάμψη και απόσπαση. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος, πλάτους 0,1-1mm. Συνιστάται για την επισκευή ρωγμών σε γέφυρες, υπόγειες σήραγγες, φράγματα, κολόνες, δοκάρια που ρηγματώνουν από υπερφόρτωση, σεισμό κ.ά. Διασφαλίζει πλήρη αποκατάσταση, επαναφέροντας την αρχική συνοχή του δομικού στοιχείου. Παρέχει μοναδική λύση για την εκ των υστέρων εμφύτευση μεταλλικού οπλισμού σε οριζόντια ή και κάθετη επιφάνεια σκυροδέματος. Η εφαρμογή της γίνεται πανεύκολα με το πολυχρηστικό πιστόλι DUROSEAL 600 της DUROSTICK, με τη χρήση των κατάλληλων ακροφυσίων. Αποτελεί το καταλληλότερο υλικό συγκόλλησης νέου σε προϋπάρχον σκυρόδεμα. Κατατάσσεται ως προϊόν έγχυσης στο σκυρόδεμα κατά ΕΝ 1504-5 και στην κατηγορία R2 κατά ΕΝ 12004.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Κόλλες ειδικών εφαρμογών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χημική βάση Εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών
Απόχρωση (Α+Β) Υποκίτρινο διαφανές (Α: διαφανές Β: υποκίτρινο)
Ιξώδες (Α+Β) Ιξώδες (Α+Β) 970±100 cP (Brookfield, 20 rpm, spindle No 3)
Ειδικό βάρος (Α+Β) 1,10±0,05kg/lt
Aναλογία ανάμειξης Α:Β 1,9:1 κατά βάρος
Χρόνος ζωής στο δοχείο 60 λεπτά στους 20°C (ο χρόνος μειώνεται με την αύξηση θερμοκρασίας)
Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +40°C
Θερμοκρασιακή αντοχή Από -20°C έως +100°C
Τελικές αντοχές Μετά από 7 ημέρες στους 23°C

Μηχανικές Αντοχές

Αντοχή κατά EN 196-1, σε:

·         Κάμψη

·         θλίψη

 

37,00N/mm²

72,00N/mm²

Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό (ΕΝ 12618-2) 6,10 N/mm²
Διαβρωτική συμπεριφορά όχι

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Σφράγιση ρωγμών: 1,1kg/lt κενού χώρου
Συσκευασία 1kg (Α+Β)

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

  1. Προετοιμασία επιφάνειας : Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σαθρά σημεία, σκόνες, λάδια και λιμνάζοντα νερά.
  2. Προετοιμασία εφαρμογής : Αναμειγνύουμε τα δύο συστατικά Α και Β με στενή σπάτουλα, για περίπου 3-4 λεπτά, μέχρι να επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος. Κατά τη διάρκεια της ανάμειξης θα πρέπει να αποφύγουμε τον εγκλωβισμό αέρα.
  3. Εφαρμογή  :

α) Ρητινενέσεις: Αφαιρούμε εκατέρωθεν της ρωγμής τον σοβά (εφόσον υπάρχει) και απομακρύνουμε τη σκόνη από το σκυρόδεμα με πεπιεσμένο αέρα.

Σφραγίζουμε με εποξειδικό στόκο DUROSTICK D-38 κατά μήκος της ρωγμής, τοποθετώντας ακροφύσια ανά 25cm. Οι κατακόρυφες ρωγμές θα πρέπει να γεμίζονται χρησιμοποιώντας το πολυχρηστικό πιστόλι DUROSEAL 600 της DUROSTICK, από το κατώτατο υψομετρικό σημείο προς τα πάνω, σφραγίζοντας με τάπα το ακροφύσιο μετά την έγχυση της D-33. Στη συνέχεια, προωθούμε τη ρητίνη στο επόμενο ακροφύσιο κ.ο.κ.

β) Εμφύτευση οπλισμού: Διανοίγουμε οπές μεγαλύτερης διαμέτρου από τον οπλισμό (τουλάχιστον 3mm) και όσο γίνεται σε μεγαλύτερο βάθος. Στις κατακόρυφες επιφάνειες, η οπή θα πρέπει έχει κλίση προς τα επάνω. Αφού απομακρύνουμε τη σκόνη, γεμίζουμε με τόση ποσότητα D-33 ώστε μετά την τοποθέτηση του οπλισμού να υπερχειλίσει ελαφρώς η ρητίνη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό και διαβρωτικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Τα εποξειδικά συστήματα είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος μέχρι την πλήρη σκλήρυνσή τους. Αυξημένη θερμοκρασία έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου ζωής του μείγματος, ενώ η υψηλή υγρασία την εμφάνιση θαμπών ή αποχρωματισμένων σημείων στην επιφάνεια, καθώς και αύξηση του χρόνου σκλήρυνσης.
  • Μετά την ανάμειξη των 2 συστατικών παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας του μείγματος.
  • Το προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF AΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ