ΠΡΟΪΟΝΤΑ

D-20

Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων

Ακρυλική ρητίνη η οποία, προστιθέμενη σε κάθε τύπο τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων, βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους.

  • Ως πρόσμικτο μάζας, αυξάνει την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα των κονιαμάτων, μειώνει τη συρρίκνωση και εκμηδενίζει τη δημιουργία ρωγμών
  • Ως υλικό επάλειψης ή ψεκαζόμενο, σταθεροποιεί τις σαθρές ορυκτές επιφάνειες και τις ελαφροβαρείς επιστρώσεις δαπέδων (γεμίσματα) και δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα, προκειμένου να επικολληθούν διακοσμητικά τούβλα, πέτρες, κεραμικά πλακίδια, μονωτικά υλικά κ.ά.
  • Δημιουργεί γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή κονιάματος

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων

Ακρυλική ρητίνη η οποία, προστιθέμενη σε κάθε τύπο τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων, βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους.

  • Ως πρόσμικτο μάζας, αυξάνει την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα των κονιαμάτων, μειώνει τη συρρίκνωση και εκμηδενίζει τη δημιουργία ρωγμών
  • Ως υλικό επάλειψης ή ψεκαζόμενο, σταθεροποιεί τις σαθρές ορυκτές επιφάνειες και τις ελαφροβαρείς επιστρώσεις δαπέδων (γεμίσματα) και δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα, προκειμένου να επικολληθούν διακοσμητικά τούβλα, πέτρες, κεραμικά πλακίδια, μονωτικά υλικά κ.ά.
  • Δημιουργεί γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή κονιάματος

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Ασταρια και ειδικά προσμικτα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Ακρυλικό Γαλάκτωμα – Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
Ειδικό βάρος 1,00 ± 0,05 kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +35℃
Τοξικότητα Όχι

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 1:1 έως 1:5 μέρη με νερό.
Συσκευασία 1lt, 5lt, 20lt

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Οι επιφάνειες που θα ασταρωθούν πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, σκόνες, λίπη, ρύπους κλπ.

Εφαρμογή : Αναδεύουμε καλά μέσα στο δοχείο του το DS255, πριν την εφαρμογή του, με δράπανο χαμηλών στροφών. Επαλείφεται με ρολό ή πατρόγκα σε μία στρώση. Αφού στεγνώσει πλήρως (24-48 ώρες), ακολουθεί η εφαρμογή του κονιάματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Η προσθήκη 20lt D-20 σε 60 ή 100lt καθαρού νερού σε ένα βαρέλι βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητες των κονιαμάτων κατά την παρασκευή τους σε μπετονιέρα. Επίσης, λόγω της σταθερής του ποιότητας και της δοσομετρικά υπολογισμένης αναλογίας του, αποφεύγονται τα λάθη στον υπολογισμό.
  • Η προσθήκη του D-20 στο νερό ανάμειξης σε αναλογία 1:1 έως 1:5 προσδιορίζεται από την απαίτηση βελτίωσης που θέλουμε να προσδώσουμε στην εφαρμογή.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ