ΠΡΟΪΟΝΤΑ

D-11 Super Fast

Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

Ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, γκρι χρώματος, με χρόνο πήξης 7 λεπτά. Απαραίτητο σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Δουλεύεται εύκολα και αντικαθιστά τα ‘μερεμέ­τια’ από γύψο, λόγω της υψηλής αντοχής του σε κρούσεις και υγρασία. Είναι κατάλληλο για επισκευές και στηρίξεις σε μπετόν και σοβά. Στερεώνει πλέγματα σοβάδων εσωτερικά και εξωτερικά. Αποτελεσματικό στη σφράγιση οπών και την τοποθέτηση γωνιόκρανων. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

Ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, γκρι χρώματος, με χρόνο πήξης 7 λεπτά. Απαραίτητο σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Δουλεύεται εύκολα και αντικαθιστά τα ‘μερεμέ­τια’ από γύψο, λόγω της υψηλής αντοχής του σε κρούσεις και υγρασία. Είναι κατάλληλο για επισκευές και στηρίξεις σε μπετόν και σοβά. Στερεώνει πλέγματα σοβάδων εσωτερικά και εξωτερικά. Αποτελεσματικό στη σφράγιση οπών και την τοποθέτηση γωνιόκρανων. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Σοβάδες και επισκευαστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Τσιμεντοειδής κονία – Γκρι
Τοξικότητα: Όχι
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 1,42±0,05kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος: 2,00±0,05kg/lt
Μέγιστη διάμετρος κόκκου 0,7mm
Απαίτηση σε νερό: 0,7ltr νερό σε 3kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +30℃
Θερμοκρασιακή αντοχή Από -30℃ εώς +200℃
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 7 λεπτά
Συρρίκνωση κατά ASTM C596 Μηδαμινή
Αντοχή σε συνεχή έκθεση στο νερό Άριστη
Περιεχόμενα χλωροιόντα κατά ΕΝ 1015-17 ≤0,05%

 

Επιδόσεις Προϊόντος:

Αντοχή σε κάμψη, κατά EN 12190, σε:

 

28 ημέρες ≥5,00 N/mm²
Αντοχή σε θλίψη, κατά EN 12190, σε:
1 ώρα ≥6,50 N/mm²
24 ώρες ≥14,00 N/mm²
28 ημέρες ≥22,00 N/mm²
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα κατά ΕΝ 1542 ≥1,20 N/mm²
Θερμική συμβατότητα, εκφρασμένη ως πρόσφυση στο σκυρόδεμα, κατά ΕΝ 13687, μετά από:
·         50 κύκλους απόψυξης

·         30 κύκλους καταιγίδας

·         30 κύκλους ξηρής θέρμανσης

≥1,00 N/mm²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού w≤0,45kg.m-2h-0.5
Αντίδραση στη φωτιά, μετά την εφαρμογή, κατά EN 13501-1 Euroclass Α1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Aνάλογα με την εφαρμογή. Περίπου 1,8kg D-11 για την παρασκευή 1lt σκληρυμένου μείγματος.
Συσκευασία 3kg.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από σαθρά σημεία, σκόνες, λάδια και να διαβρέχεται καλά, πριν από την εφαρμογή. Εφαρμογή Αδειάζουμε το D-11 SUPER FAST σε καθαρό δοχείο με νερό, σε αναλογία 3kg κονία σε 0,7- 0,8lt νερό, ανάλογα με την εφαρμογή, ανακατεύοντας καλά, έως ότου ομογενοποιηθεί το μείγμα. Η κάθε επίστρωση εφαρμόζεται σε πάχος έως 3cm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Μεταλλικές επιφάνειες που θα είναι σε επαφή με το D-11 SUPER FAST, θα πρέπει να επαλείφονται με αντιδιαβρωτική προστασία (αναστολέα διάβρωσης) RUST FREE POWDER της DUROSTICK.
  • To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ