ΠΡΟΪΟΝΤΑ

10 Χρόνια εγγύηση

100% Ακρυλικό Χρώμα

Ακρυλικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας, για απαιτητικές εφαρμογές, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση και δεν σαπωνοποιείται. Οι ασταρωμένες επιφάνειες με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK και βαμμένες με 2-3 στρώσεις χρώμα σε σοβά ή μπετόν, προστατεύουν τα κτίρια που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα και τα ‘απαλλάσσουν’ από συχνή επαναβαφή.
Ανθεκτικό στο καθημερινό φρεσκάρισμα (συχνό πλύσιμο) με καθαριστικά ήπιου pH, π.χ. BIOCLEAN πολυκαθαριστικό γενικής χρήσης της DUROSTIK.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

100% Ακρυλικό Χρώμα

Ακρυλικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας, για απαιτητικές εφαρμογές, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση και δεν σαπωνοποιείται. Οι ασταρωμένες επιφάνειες με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK και βαμμένες με 2-3 στρώσεις χρώμα σε σοβά ή μπετόν, προστατεύουν τα κτίρια που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα και τα ‘απαλλάσσουν’ από συχνή επαναβαφή.
Ανθεκτικό στο καθημερινό φρεσκάρισμα (συχνό πλύσιμο) με καθαριστικά ήπιου pH, π.χ. BIOCLEAN πολυκαθαριστικό γενικής χρήσης της DUROSTIK.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Υποστρώματα και χρωματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα: Λευκό – δεν κιτρινίζει
Αντοχή στο πλύσιμο >22.000 κύκλους (κατά DIN 35788)
Φράγμα ενανθράκωσης (EN 1062-6) Εκτιμώμενη τιμή ισοδύναμη πάχους αέρα SD 200-250m
Στιλπνότητα ΜΑΤ
Χρόνος Στεγνώματος Μια ώρα στην αφή ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Θερμοκρασία εφαρμογής Από +8℃ εώς +35℃
Χρόνος επαναβαφής 4-5 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Εύφλεκτο Όχι

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση Περίπου 10-12m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής
Συσκευασία  750ml, 3lt, 10lt
Χρώμα Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί σε 120 αποχρώσεις με το Σύστημα DUROCOLOR και σε εκατοντάδες αποχρώσεις με το Σύστημα COLOR COLLECTION

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Οι επιφάνειες από μπετόν και μαρμαροσοβά πρέπει να είναι στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και λάδια και να έχουν περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την κατασκευή τους Για νέες επιφάνειες από μπετόν, φροντίζουμε να αφαιρέσουμε λάδια ξυλοτύπων (εάν υπάρχουν) με βιοδιασπώμενο καθαριστικό λαδιών BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.

Στη συνέχεια, επαλείφουμε 2 επιστρώσεις 1mm με τον αναστολέα διάβρωσης RUST FREE POWDER της DUROSTICK, σημεία ακάλυπτου οπλισμού (εάν υπάρχουν). Αφού στεγνώσει, καλύπτουμε τα σημεία με επισκευαστικό κονίαμα DUROFIX ή με θιξοτροπικό επισκευαστικό ταχείας πήξης DS245 POWER MORTAR RAPID της DUROSTICK. Τέλος, ασταρώνουμε με AΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ αραιωμένο με THINNER 101 της DUROSTICK ή white spirit. Για νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, τρίβουμε με πατόχαρτο Νο60 και ασταρώνουμε με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX ή AΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK.

Πρασινισμένες ή μαυρισμένες επιφάνειες, καθώς και επιφάνειες με μούχλα, αφού καθαριστούν με DUROSTICK D-95 CLEANER, ξεπλυθούν επιμελώς και στεγνώσουν, ασταρώνονται με AΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ή μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICΚ. Για στοκάρισμα, εφαρμόζουμε STUCOFIX πολτό, STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR ULTRA ή GRANULAR της DUROSTICK ή και συνδυασμό αυτών, ανάλογα με τις ατέλειες της επιφάνειας και το πόσο λείο φινίρισμα επιθυμούμε. Ακολουθεί αστάρωμα της τοιχοποιίας.

Για ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες, αρκούν 2 επιστρώσεις με χρώμα της επιλογής σας της DUROSTICK. Λερωμένες επιφάνειες από καπνιά και καυσαέρια, καθαρίζονται με βιοδιασπώμενο καθαριστικό ΒΙΟCLEAN (για νικοτίνη και καπνιά) ή ασταρώνονται με ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK.

Ξεφλουδισμένες επιφάνειες, αφού αφαιρεθούν τα σαθρά σημεία, ασταρώνονται με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ή μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK. Έντονα ρηγματωμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, σφραγίζονται με ταχύπηκτο σοβά D-32, ενώ επιφάνειες από μπετόν με επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα D-55 της DUROSTICK και στη συνέχεια ασταρώνονται. Ιδανικά, σε επιφάνειες με έντονες συστολοδιαστολές, συνιστάται η εφαρμογή του υδαταπωθητικού εύκαμπου σοβά HYDROSTOP PLASTER ELASTIC ή του εύκαμπτου, επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος πολλαπλών χρήσεων MEGAFIX της DUROSTICK.

Για πλήρωση αρμών περιμετρικά σε κάσες πορτών και παραθύρων, χρησιμοποιούμε εσωτερικά τον βαφόμενο ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ή εξωτερικά το ελαστομερές σφραγιστικό DUROFLEX-PU ή το πολλαπλών εφαρμογών σφραγιστικό και συγκολλητικό DS POLYMER 32 αποχρώσεων της DUROSTICK.

Εφαρμογή : To D-80 HYDROSTOP elastic αραιώνεται με νερό, σε αναλογία 5-10%, ανάλογα με το υπόστρωμα, αναδεύοντας καλά. Οι βάσεις DARK, TRANSPARENT αραιώνονται με νερό σε αναλογία 2-5%. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε 2 επιστρώσεις. Η δεύτερη επίστρωση ακολουθεί, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η εφαρμογή του δεν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των +8°C ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού για τις επόμενες 12 ώρες.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ