ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Γωνιόκρανο PVC σταθερό

Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών και των ακμών δομικών ανοιγμάτων.

Περιγραφή

Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών και των ακμών δομικών ανοιγμάτων.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις Μήκος: 2,5m.