ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Romix Thermo

Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών για τοίχους και ταράτσες
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη (EPS) ή εξηλασμένη (XPS) πολυστερίνη, σε κάθετες ή και οριζόντιες επιφάνειες, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Στην ινοπλισμένη σύνθεσή της, περιέχονται ρητίνες σύγχρονης τεχνολογίας που της προσδίδουν ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία, υψηλή πρόσφυση σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, τούβλα ή τσιμεντόλιθους και την απαραίτητη ευκαμψία που απαιτείται στις εφαρμογές της.
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS και XPS στις όψεις των κτιρίων, αλλά και την επίχρισή τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της DUROSTICK. Συνιστάται και σε συστήματα θερμοστεγάνωσης ταρατσών (σχετικά συστήματα COOL ROOF και COOL ROOF LIGHT). Συγκολλά με ασφάλεια θερμομονωτικές πλάκες EPS ή XPS στα επιθυμητά πάχη. Η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ETAG 004 για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS IV/W2 κατά ΕΝ 998-1.

PDF AΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών για τοίχους και ταράτσες
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη (EPS) ή εξηλασμένη (XPS) πολυστερίνη, σε κάθετες ή και οριζόντιες επιφάνειες, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Στην ινοπλισμένη σύνθεσή της, περιέχονται ρητίνες σύγχρονης τεχνολογίας που της προσδίδουν ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία, υψηλή πρόσφυση σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, τούβλα ή τσιμεντόλιθους και την απαραίτητη ευκαμψία που απαιτείται στις εφαρμογές της.
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS και XPS στις όψεις των κτιρίων, αλλά και την επίχρισή τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της DUROSTICK. Συνιστάται και σε συστήματα θερμοστεγάνωσης ταρατσών (σχετικά συστήματα COOL ROOF και COOL ROOF LIGHT). Συγκολλά με ασφάλεια θερμομονωτικές πλάκες EPS ή XPS στα επιθυμητά πάχη. Η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ETAG 004 για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS IV/W2 κατά ΕΝ 998-1.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Κόλλες ειδικών εφαρμογών

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση
Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα
Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος

Συσκευασία
25kg

PDF AΓΓΛΙΚΑ

PDF

PDF

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Τσιμεντοειδής κονία – Λευκό
Τοξικότητα: Όχι
Μέγιστη διάμετρος κόκκου 1,3mm
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 1,40±0,10kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος: 2,00±0,10kg/lt
Απαίτηση σε νερό: 6,5ltr νερό σε 25kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +35℃
Μέγιστη Διάμετρος κόκκου 1,3mm
Χρόνος μικρορυθμίσεων 25 λεπτά
Χρόνος ζωής στο δοχείο Τουλάχιστον 5 ώρες
Ανοιχτός χρόνος επικόλλησης 20 λεπτά

Επιδόσεις Προϊόντος:

Αντοχή 28 ημερών, κατά EN1015-11, σε:

κάμψη 6,50 ± 1,00 N/mm²
θλίψη 13,00 ±1,50 N/mm²
Αντοχή 28 ημερών σε πρόσφυση:
Σε σκυρόδεμα κατά ΕΝ 1015-12 ≥1,20 N/mm²
Σε διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) κατά ETAG 004 >0,10 N/mm² (υπερβαίνει το πρότυπο κατά 50%)
Σε εξιλασμένη πολυστερίνη (XPS) κατά ETAG 004 >0,15 N/mm² (υπερβαίνει το πρότυπο κατά 70%)
Τριχοειδής απορρόφηση νερού© κατά ΕΝ 1015-19 ≤ 0,10kg/m²min0,5
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών κατά ΕΝ 1015-19 μ15/35
Θερμική αγωγιμότητα λ10,dry κατά ΕΝ 1745 (Πιν.Α.12) 0,82 W/mK
Αντοχή στην φωτιά κατά ΕΝ 13501-1 Euroclass A1

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι επίπεδη,
καθαρή, απαλλαγμένη από σαθρά σημεία, σκόνες και λάδια. Οι ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες διαβρέχονται ή ασταρώνονται με τον μικρομοριακό σταθεροποιητή (αστάρι) AQUAFIX της
DUROSTICK, που τις σταθεροποιεί και δημιουργεί ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης με τo υπόστρωμα.

Εφαρμογή : Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου σε καθαρό δοχείο με νερό, σε αναλογία 25kg κονία
προς περίπου 6,5lt καθαρό νερό, αναδεύοντας
με δράπανο χαμηλών στροφών. Αφήνουμε το
μείγμα να ωριμάσει για 5-10 λεπτά και αναδεύουμε περιοδικά χωρίς την προσθήκη επιπλέον
νερού.
A) Σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
κτιρίων:
Σε επίπεδες επιφάνειες: Απλώνουμε την
κόλλα επάνω στη θερμομονωτική πλάκα, τη ‘χτενίζουμε’ ομοιόμορφα στο σύνολο της επιφάνειάς
της με οδοντωτή σπάτουλα και την τοποθετούμε
στον τοίχο.
Σε μη επίπεδες επιφάνειες: Απλώνουμε την
κόλλα περιμετρικά με μυστρί επάνω στη θερμομονωτική πλάκα και σημειακά στην υπόλοιπη επιφάνειά της. Τοποθετούμε την πλάκα στον
τοίχο και ασκούμε πίεση στην επιφάνειά της, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα κολλήσει καλά στο
υπόστρωμα. Προκειμένου να επιτευχθεί η επιπεδότητα της επιφάνειας των επικολλημένων θερμομονωτικών πλακών, απαιτείται αλφάδιασμα.
Τουλάχιστον 24 ώρες αργότερα και ανάλογα με
το μέγεθος του κτιρίου, εφαρμόζουμε πλαστικά
βύσματα.
Εφαρμογή ως οπλισμένο κονίαμα: Eφαρμόζουμε σε όλη την επιφάνεια, με οδοντωτή σπάτουλα, ένα λεπτό στρώμα κόλλας, περίπου 3-
5mm και ενσωματώνουμε σε αυτό το υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160
της DUROSTICK. Στο τέλος λειαίνουμε την επιφάνεια με τη σπάτουλα. Μετά την πλήρη σκλήρυνση του υλικού, επιχρίουμε την επιφάνεια με
τον εύκαμπτο υδαταπωθητικό σοβά
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC με λείο ή
γραφιάτο φινίρισμα, ή τον σιλικονούχο αδιάβροχο παστώδη σοβά HYDROSTOP SILICONE
PLASTER ή τον ακρυλικό παστώδη σοβά
HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER.
B) Σε συστήματα θερμοστεγάνωσης ταρατσών: Για ταράτσες και μη ομαλά υποστρώματα, τοποθετούμε την κόλλα στην επιφάνεια εφαρμογής και τη ‘χτενίζουμε’ ομοιόμορφα στο
σύνολό της με οδοντωτή σπάτουλα. Τοποθετούμε τις πλάκες καλύπτοντας όλη τη διαστρωμένη επιφάνεια. Ύστερα από 24 ώρες, ασταρώνουμε την επιφάνεια των θερμομονωτικών πλακών με το ειδικό ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι DS255 της DUROSTICK. Θα δημιουργήσει άριστες
συνθήκες πρόσφυσης στην τσιμεντοκονία που
θα ακολουθήσει. Αφού το αστάρι έχει στεγνώσει
σε βάθος, καλύπτουμε με τσιμεντοκονία
DUROSTICK D-6 ή επιστρώνουμε με μείγμα αποτελούμενο από 3 μέρη άμμο, 1 μέρος γαρμπίλι, 1 μέρος τσιμέντο και ίνες πολυπροπυλενίου 12mm DUROFIBRE της DUROSTICK (περίπου 900gr/m³), στο απαιτούμενο πάχος, διασφαλίζοντας ένα συμπαγές και ανθεκτικό υπόστρωμα. Ύστερα από 10 ημέρες, επαλείφουμε
την τσιμεντοκονία με HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ή με HYDROSTOP ROOF σε 3 επιστρώσεις (σταυρωτά) πάχους 1mm η κάθε μία, χρησιμοποιώντας πατρόγκα (φαρδιά βούρτσα) ή
ρολό του relief. Για ταράτσες που δέχονται μεγάλα φορτία και καταπονήσεις ή έχουν εμβαδόν
άνω των 50m² πρέπει να τοποθετείται και να ενσωματώνεται αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα
DUROSTICK DS-490 (με άνοιγμα καρέ 4x4mm,
90gr/m²) ή DUROSTICK DS-4160 (με άνοιγμα
καρέ 4x4mm, 160gr/m²), κατά την εφαρμογή της
νωπής πρώτης στρώσης και να ακολουθούν απαραιτήτως άλλες δύο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση,
συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι
ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.