ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Stucofix-P

Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος

Ακρυλικό, λεπτόκοκκο, λευκό τσιμεντοκονίαμα, εμπλουτισμένο με υδαταπωθητικές ρητίνες. Με την προσθήκη νερού προκύπτει μία κρεμώδης πάστα, της οποίας η εφαρμογή με μεταλλική σπάτουλα ή με μηχάνημα εκτόξευσης, έχουν ως αποτέλεσμα τη δη­μιουργία απόλυτα λείας και ανθεκτικής επιφάνειας, χωρίς ατέλειες (φυσαλίδες, γραμμώσεις). Στεγνώ­νει γρήγορα, δεν ‘σκάει’ και δεν σβολιάζει. Απλώ­νεται μαλακά, τρίβεται εύκολα και έχει μεγάλη από­δοση. Εφαρμόζεται ως φινίρισμα λεπτών στρώσεων σε επιφάνειες από μαρμαροσοβά, γυψοσανίδα ή λείο σκυρόδεμα που πρόκειται να καλυφθούν με χρώμα ή ταπετσαρία. Κατατάσσεται στην κατη­γορία GP: CSII/W0 κατά ΕΝ 998-1.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος

Ακρυλικό, λεπτόκοκκο, λευκό τσιμεντοκονίαμα, εμπλουτισμένο με υδαταπωθητικές ρητίνες. Με την προσθήκη νερού προκύπτει μία κρεμώδης πάστα, της οποίας η εφαρμογή με μεταλλική σπάτουλα ή με μηχάνημα εκτόξευσης, έχουν ως αποτέλεσμα τη δη­μιουργία απόλυτα λείας και ανθεκτικής επιφάνειας, χωρίς ατέλειες (φυσαλίδες, γραμμώσεις). Στεγνώ­νει γρήγορα, δεν ‘σκάει’ και δεν σβολιάζει. Απλώ­νεται μαλακά, τρίβεται εύκολα και έχει μεγάλη από­δοση. Εφαρμόζεται ως φινίρισμα λεπτών στρώσεων σε επιφάνειες από μαρμαροσοβά, γυψοσανίδα ή λείο σκυρόδεμα που πρόκειται να καλυφθούν με χρώμα ή ταπετσαρία. Κατατάσσεται στην κατη­γορία GP: CSII/W0 κατά ΕΝ 998-1.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Υποστρώματα και χρωματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Τσιμεντοειδής κονία – Λευκό
Τοξικότητα: Όχι
Μέγιστη διάμετρος κόκκου 80μm
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 1,05±0,05kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος: 1,50±0,05kg/lt
Απαίτηση σε νερό: 8ltr νερό σε 20kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +35℃
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -30℃ εώς +75℃
Πάχος εφαρμογής: 1mm/στρώση
Χρόνος ζωής στο δοχείο Τουλάχιστον 3 ώρες
Τρίψιμο Μετά από 8-12 ώρες
Βάψιμο ή τοποθέτηση ταπετσαρίας Μετά από 24 ώρες

 

Επιδόσεις Προϊόντος:

Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-11, σε:

 

Κάμψη 2,00 ±0,20 N/mm²
Θλίψη 3,50 ± 0,80 N/mm²
28 ημέρες 10,50 ± 1,00 N/mm²
Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-12, σε:

 

Πρόσφυση >0,60 N/mm² (ΕΚΕΠΥ 298)
Τριχοειδής απορρόφηση νερού © κατά EN1015-18 ≤1,20kg/m²·min0,5
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών κατά EN 1015-19 Μ5/20
Θερμική αγωγιμότητα λ10,dry κατά EN 1745 (Πιν. Α.12) 0,35 W/m·K
Αντίδραση στη φωτιά κατά EN 13501-1 Εuroclass A1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Περίπου 1,1kg/m2/mm πάχους στρώσης
Συσκευασία 5kg, 20kg

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

  1. Προετοιμασία επιφάνειας :  Για τη διασφάλιση καλής πρόσφυσης του υλικού, οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι επιμελώς καθαρισμένες και απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και σκόνες. Λάδια ξυλοτύπων που τυχόν υπάρχουν, αφαιρούνται με βιοδιασπώμενο καθαριστικό λαδιών BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ.

Οι γυψοσανίδες είναι απαραίτητο να ασταρώνονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX αραιωμένο έως 50% με νερό. Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία στο περιβάλλον ή την επιφάνεια εφαρμογής, ξεπερνάει τους 35°C. Διαβρέξτε με επιμέλεια, ιδιαίτερα τις εξωτερικές επιφάνειες, ώστε να διασφαλίσετε άριστες συνθήκες πρόσφυσης και εξάλειψη του κινδύνου αφυδάτωσης του προϊόντος που σαν αποτέλεσμα θα είχε τη μείωση της αντοχής του.

  1. Εφαρμογή : Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου σε καθαρό δοχείο με νερό, σε αναλογία 20kg κονία προς 8,0lt νερό περίπου (2,0lt προς 5kg), αναδεύοντας με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής πάστα χωρίς σβώλους, η οποία είναι έτοιμη για χρήση μετά από 10 λεπτά. Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για 3-4 ώρες, ενώ συνιστάται η περιοδική ανάδευσή του χωρίς την προσθήκη επιπλέον νερού. Η κάθε στρώση του στόκου, πρέπει να ακολουθεί 2-3 ώρες μετά την προηγούμενη.

Το υλικό εφαρμόζεται με σπάτουλα σε 2 ή περισσότερες στρώσεις. Μετά από 12 ώρες, η τελική στρώση αποχαρτάρεται με ψιλό γυαλόχαρτο και ξεσκονίζεται. Η σπατουλαρισμένη επιφάνεια, θα πρέπει να στεγνώσει καλά, για να ακολουθήσει το αστάρωμα και η βαφή της.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Το δοχείο στο οποίο θα γίνει η ανάμειξη του υλικού, καθώς και η σπάτουλα εφαρμογής του, θα πρέπει να είναι καθαρά, χωρίς υπολείμματα υλικού από προηγούμενη χρήση.
  • To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ