ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Stucofix Elastic Putty

Ελαστικός στόκος αρμών, ρωγμών και εξομάλυνσης επιφανειών

Ελαστομερής στεγανοποιητικός στόκος με κεραμι­κά σφαιρίδια, έτοιμος προς χρήση, άοσμος, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση, δουλεύεται εύκολα και είναι πολύ χαμηλής συρρίκνωσης. Προσφύεται ιδανικά σε αδρές και πο­ρώδεις επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Ως υλικό εξομά­λυνσης, προσδίδει λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή με υδατοδιαλυτά χρώματα, χωρίς αστάρι. Καλύπτει πλήθος εύκαμπτων εφαρμογών σφράγι­σης, στεγανοποίησης και εξομάλυνσης, σε επιφά­νειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα, τσι­μεντοσανίδα, ξύλο, MDF κ.ά. Τρίβεται και βάφεται με ιδιαίτερη ευκολία.

Γυψοσανίδες-Τσιμεντοσανίδες: Σφράγιση αρμών και τριχοειδών ρωγμών, καθώς και στοκάρισμα οπών από βίδες. Ιδανικό και για το σπατουλάρισμα γυψο­σανίδων και τσιμεντοσανίδων, πριν τη βαφή τους.

dB BLOCK: Σπατουλάρισμα της πολυχρηστικής πά­στας, χωρίς αστάρι, προκειμένου να ακολουθήσει η βαφή του με SUPER ECO ή ελαστομερή χρώματα.

Τοιχοποιίες από σοβά ή μπετόν: Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-10mm σε τοίχους και δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους. Σε ρωγμές πλάτους και βάθους άνω των 10mm προηγείται τοποθέτηση κορδονιού πλήρωσης αρμών. Κατάλληλος και ως στόκος σπα­τουλαρίσματος σε εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα.

Ρωγμές σε ταράτσες: Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm- 3mm, καθώς και τριχοειδείς, με τη βοήθεια μεταλ­λικής σπάτουλας, χωρίς ταινία, σε ταράτσες που πρόκειται να στεγανοποιηθούν με ελαστομερή στε­γανωτικά (Νο39, TECHNOPROOF, DS-220), πολυου­ρεθανικά (όπως το HYDROSTOP-PU) ή τσιμεντοειδή (HYDROSTOP ROOF, HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ).

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Ελαστικός στόκος αρμών, ρωγμών και εξομάλυνσης επιφανειών

Ελαστομερής στεγανοποιητικός στόκος με κεραμι­κά σφαιρίδια, έτοιμος προς χρήση, άοσμος, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση, δουλεύεται εύκολα και είναι πολύ χαμηλής συρρίκνωσης. Προσφύεται ιδανικά σε αδρές και πο­ρώδεις επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Ως υλικό εξομά­λυνσης, προσδίδει λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή με υδατοδιαλυτά χρώματα, χωρίς αστάρι. Καλύπτει πλήθος εύκαμπτων εφαρμογών σφράγι­σης, στεγανοποίησης και εξομάλυνσης, σε επιφά­νειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδα, τσι­μεντοσανίδα, ξύλο, MDF κ.ά. Τρίβεται και βάφεται με ιδιαίτερη ευκολία.

Γυψοσανίδες-Τσιμεντοσανίδες: Σφράγιση αρμών και τριχοειδών ρωγμών, καθώς και στοκάρισμα οπών από βίδες. Ιδανικό και για το σπατουλάρισμα γυψο­σανίδων και τσιμεντοσανίδων, πριν τη βαφή τους.

dB BLOCK: Σπατουλάρισμα της πολυχρηστικής πά­στας, χωρίς αστάρι, προκειμένου να ακολουθήσει η βαφή του με SUPER ECO ή ελαστομερή χρώματα.

Τοιχοποιίες από σοβά ή μπετόν: Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-10mm σε τοίχους και δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους. Σε ρωγμές πλάτους και βάθους άνω των 10mm προηγείται τοποθέτηση κορδονιού πλήρωσης αρμών. Κατάλληλος και ως στόκος σπα­τουλαρίσματος σε εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα.

Ρωγμές σε ταράτσες: Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm- 3mm, καθώς και τριχοειδείς, με τη βοήθεια μεταλ­λικής σπάτουλας, χωρίς ταινία, σε ταράτσες που πρόκειται να στεγανοποιηθούν με ελαστομερή στε­γανωτικά (Νο39, TECHNOPROOF, DS-220), πολυου­ρεθανικά (όπως το HYDROSTOP-PU) ή τσιμεντοειδή (HYDROSTOP ROOF, HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ).

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Υποστρώματα και χρωματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Πάστα – Λευκό
Ειδικό βάρος 1,45±0,05kg/lt
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακού υμένα Περίπου 30 εώς 60 λεπτά
Χρόνος στεγνώματος 3 εώς 6 ώρες, ανάλογα με το βάθος του αρμού και την υγρασία
Χρόνος Βαφής 24 ώρες μετά το σπατουλάρισμα
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +35℃ (εώς 70% σχετική υγρασία)
Θερμοκρασιακή αντοχή Από -30℃ εώς +80℃

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση
  • Ως σφραγιστικό: Ανάλογα με την εφαρμογή. Ενδεικτικά, 1kg καλύπτει 24 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 5x5mm
  • Ως υλικό εξομάλυνσης: 1kg/1,5-2,5m², ανάλογα με την επιφάνεια
Συσκευασία 1kg, 5kg

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

  1. Προετοιμασία επιφάνειας : Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, μούχλα, σαθρά σημεία. Οι γυψοσανίδες και οι τσιμεντοσανίδες είναι απαραίτητο να ασταρώνονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK, αραιωμένο έως 50% με νερό.

 

  1. Εφαρμογή  : Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση, ‘τραβηχτά’ με σπάτουλα, σε πάχος έως 1mm ανά στρώση. Τυχόν ‘σπαθιές’ στην επιφάνεια, εξομαλύνονται δουλεύοντας με τη σπάτουλα (πάτημα), αμέσως μετά την εφαρμογή. Αν ο στόκος στεγνώσει, ΄σβήνουμε’ ‘σπαθιές’ ή ‘γρέζι’ από την επιφάνεια, αποχαρτάροντας ελαφρά με γυαλόχαρτο Νο150. Ακολουθεί και δεύτερη στρώση (εφόσον χρειάζεται), τρίβεται ελαφρά την επόμενη μέρα με γυαλόχαρτο Νο120 ή Νο150, ξεσκονίζεται καλά (η επιφάνεια) και βάφετα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ