ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Megafix

Εύκαμπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων για επισκευή και στεγανοποίηση τοιχοποιίας

Εύκαμπτο, πολυμερικό, ινοπλισμένο, πυριτικό κονί­αμα ενός συστατικού, λευκού χρώματος.

Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση και την εξαι­ρετική εργασιμότητά του. Παρουσιάζει εξαιρετική επιφανειακή σκληρότητα και μηδενική συρρίκνωση. Είναι κατάλληλο τόσο για την επισκευή όσο και για πλήρη αποκατάσταση τελικής επιφάνειας τοιχο­ποιίας. Θωρακίζει τις επιφάνειες από τη διείσδυ­ση υγρασίας με έναν υδαταπωθητικό μανδύα μα­κροχρόνιας προστασίας, πάχους έως 5mm ανά στρώση. Σφραγίζει ρωγμές πλάτους 0,5mm έως 30mm και βάθους έως 40mm και δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους. Η ισχυρή του πρόσφυση επιτρέπει την εφαρμογή ακόμη και σε βαμμένες επιφάνειες από σοβά και μπετόν, εφόσον το χρώμα είναι καλά αγκυρωμένο. Ελαττώνει την πιθανότητα διάβρωσης των δομικών στοιχείων από την επίδραση του CO2 (διοξείδιο του άνθρακα), του θείου ή του αζώτου. Ως σοβάς, κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά EN 998-1. Ως επισκευαστικό, κατατάσσεται στην κατηγορία R1 κατά ΕΝ 1504-3.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Εύκαμπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων για επισκευή και στεγανοποίηση τοιχοποιίας

Εύκαμπτο, πολυμερικό, ινοπλισμένο, πυριτικό κονί­αμα ενός συστατικού, λευκού χρώματος.

Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση και την εξαι­ρετική εργασιμότητά του. Παρουσιάζει εξαιρετική επιφανειακή σκληρότητα και μηδενική συρρίκνωση. Είναι κατάλληλο τόσο για την επισκευή όσο και για πλήρη αποκατάσταση τελικής επιφάνειας τοιχο­ποιίας. Θωρακίζει τις επιφάνειες από τη διείσδυ­ση υγρασίας με έναν υδαταπωθητικό μανδύα μα­κροχρόνιας προστασίας, πάχους έως 5mm ανά στρώση. Σφραγίζει ρωγμές πλάτους 0,5mm έως 30mm και βάθους έως 40mm και δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους. Η ισχυρή του πρόσφυση επιτρέπει την εφαρμογή ακόμη και σε βαμμένες επιφάνειες από σοβά και μπετόν, εφόσον το χρώμα είναι καλά αγκυρωμένο. Ελαττώνει την πιθανότητα διάβρωσης των δομικών στοιχείων από την επίδραση του CO2 (διοξείδιο του άνθρακα), του θείου ή του αζώτου. Ως σοβάς, κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά EN 998-1. Ως επισκευαστικό, κατατάσσεται στην κατηγορία R1 κατά ΕΝ 1504-3.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Σοβάδες και επισκευαστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Τσιμεντοειδής κονία – Υπόλευκο
Τοξικότητα: Όχι
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 1,25±0,05kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος: 1,75±0,05kg/lt
Μέγιστη διάμετρος κόκκου 0,8mm
Απαίτηση σε νερό: 4,25ltr νερό σε 25kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +35℃
Θερμοκρασιακή αντοχή Από -35℃ εώς +90℃
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 2 ώρες
Μέγιστο πάχος εφαρμογής Εώς 5mm/στρώση
Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος 30 λεπτά
Περιεχόμενα χλωροιόντα κατά ΕΝ 1015-17 ≤0,05%

 

Επιδόσεις Προϊόντος:

Αντοχή 28 ημερών, κατά ΕΝ 1015-11 και ΕΝ 12190 σε:
Κάμψη ≥1,80 N/mm²
1 ώρα ≥7,00 N/mm²
Αντοχή 28 ημερών, κατά ΕΝ 1015-12 σε:
Πρόσφυση ≥1,00 N/mm²
Συντελεστής διάχυσης ατμών μ 15/35
Θερμική αγωγιμότητα λ10,dry κατά ΕΝ 1745 (Πιν.Α.12) 0,65 W/mK
Τριχοειδής απορρόφηση νερού w≤0,10kg.m-2h-0.5
Αντίδραση στη φωτιά, μετά την εφαρμογή, κατά EN 13501-1 Euroclass F

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 1,5kg/m²/mm πάχους στρώσης
Συσκευασία 5kg, 25kg.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία Επιφάνειας :

• Ξεφλουδισμένα ή φουσκωμένα χρώματα τοιχοποιίας απομακρύνονται με σπάτουλα και ασταρώνονται (οι επιφάνειες) με AQUAFIX. • Ρηγματωμένες επιφάνειες ανοίγονται ελαφρώς (οι ρωγμές) με λεπτή σπάτουλα, ξεσκονίζονται, διαβρέχονται και γεμίζονται με MEGAFIX. • Άβαφες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν, αφού απομακρυνθούν τυχόν σαθρά σημεία, ασταρώνονται με AQUAFIX. • Εάν τα υποστρώματα είναι σταθερά, αρκεί μόνο να διαβρέχονται με νερό.

Εφαρμογή : Αναμειγνύουμε το περιεχόμενο του σάκου με νερό, σε αναλογία 25kg MEGAFIX προς 4,25- 4,75lt νερό (ή 5kg MEGAFIX προς 0,95lt νερό), χρησιμοποιώντας μπετονιέρα ή σε καθαρό δοχείο, με δράπανο χαμηλών στροφών με το κατάλληλο εξάρτημα, έως ότου επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος. Αφήνουμε το μείγμα να ωριμάσει για 5 λεπτά και αναδεύουμε περιοδικά.

Το MEGAFIX εφαρμόζεται σε 2 επιστρώσεις έως 5mm ανά στρώση με φαρδιά μεταλλική σπάτουλα ή οδοντωτή, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω στις μεγάλες επιφάνειες. Όταν ‘τραβήξει’ η πρώτη στρώση, ακολουθεί η δεύτερη, η οποία στη συνέχεια φινίρεται με τριβίδι σοβάδων.

Για μερεμέτια εφαρμόζεται με σπάτουλα ή μυστρί. Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για 2 ώρες στο δοχείο. Η δεύτερη επίστρωση εφαρμόζεται εντός 2-3ών ωρών, χωρίς διαβροχή. Η εφαρμογή γίνεται μόνο σε θερμοκρασίες +5°C έως +35°C ενώ δεν θα πρέπει να υπάρχει πιθανότητα βροχής για τις επόμενες 8 ώρες από το τέλος των εργασιών. Η προσθήκη κάθε τύπου γαλακτώματος ή τσιμέντου δεν επιτρέπεται

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Τους θερινούς μήνες συνιστάται η διαβροχή του μετά από 12 ώρες από την εφαρμογή, ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη αφυδάτωση.
  • Το MEGAFIX δεν πρέπει να αραιώνεται με περισσότερο νερό από αυτό που προδιαγράφεται.
  • To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ