ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Hydrostop Wall

Υδρόφοβο πυριτικό διάλυμα

Λεπτόρρευστο, υδρόφοβο πυριτικό διάλυμα, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. Προστατεύει έναντι της ανερχόμενης υγρασίας με την τεχνική της έγχυσης του υλικού σε τοιχοποιίες. Το HYDROSTOP WALL χρησιμοποιείται για τη δημιουργία υδρόφοβου οριζόντιου φράγματος έναντι της ανερχόμενης υγρασίας, σε τοιχοποιίες ή κατασκευές από σκυρόδεμα, με τη μέθοδο των διατρημάτων. Εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις υγρασίας της τοιχοποιίας με τη μέθοδο του εμποτισμού.

Περιγραφή

pdf english
Υδρόφοβο πυριτικό διάλυμα

Λεπτόρρευστο, υδρόφοβο πυριτικό διάλυμα, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. Προστατεύει έναντι της ανερχόμενης υγρασίας με την τεχνική της έγχυσης του υλικού σε τοιχοποιίες. Το HYDROSTOP WALL χρησιμοποιείται για τη δημιουργία υδρόφοβου οριζόντιου φράγματος έναντι της ανερχόμενης υγρασίας, σε τοιχοποιίες ή κατασκευές από σκυρόδεμα, με τη μέθοδο των διατρημάτων. Εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις υγρασίας της τοιχοποιίας με τη μέθοδο του εμποτισμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Πυριτικό διάλυμα – Διάφανο
Ειδικό Βάρος 1,35±0,05kg/lt
ph 12±0,05kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5℃ εώς +35℃
Αραίωση ΔΕΝ Αραιώνεται

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Kατανάλωση • Ως εμποτισμός επιφανειών: 250-350gr/m² ανά στρώση.

• Με τη μέθοδο των διατρημάτων: 18-20kg/m² εγκάρσιας τομής τοιχοποιίας.

Ανάλογα με την απορροφητικότητα του τοίχου.

Συσκευασία 1kg μπουκάλι, 5kg δοχείο, 25kg δοχείο

TΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται με τη μέθοδο των διατρημάτων (οπών) με έγχυση του υλικού χωρίς πίεση ή με πίεση. Ανάλογα με τη σύσταση και την απορροφητικότητα της τοιχοδομής καθορίζονται οι αποστάσεις και τα σημεία που θα διανοιχτούν τα διατρήματα (οπές).

1. Χωρίς πίεση: Στην τοιχοποιία ανοίγονται διατρήματα διαμέτρου 16mm, σε απόσταση 15-20cm μεταξύ τους και υπό γωνία 30°- 45°. Τα διατρήματα ανοίγονται σε δύο επίπεδα (ένα πάνω – ένα κάτω) και σε βάθος έως 5cm μικρότερο από το συνολικό πάχος της τοιχοδομής. Μία επάλειψη της τοιχοδομής και στις δύο πλευρές με D-1, ‘εμποδίζει’ τη διαρροή του HYDROSTOP WALL. Ακολουθεί καθαρισμός των διατρημάτων με πεπιεσμένο αέρα. Η έγχυση του υλικού γίνεται μέχρι κορεσμού της τοιχοποιίας με φυσική ροή.

2.Με πίεση: Η μέθοδος αυτή συνιστάται για τοιχοποιίες που είναι σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως εμποτισμένες με νερό. Ανοίγονται διατρήματα διαμέτρου 12-18mm, σε απόσταση 10-18cm μεταξύ τους, οριζόντια ή υπό γωνία 30°. Σε τοιχοποιίες χαμηλής απορροφητικότητας διανοίγονται διατρήματα σε δύο επίπεδα. Η εφαρμογή γίνεται με χρήση συσκευής ενέσεων, μέχρι διαρροής του υλικού από την επιφάνεια του τοίχου.

Και στις δύο περιπτώσεις (μετά την εφαρμογή του HYDROSTOP WALL) τα διατρήματα (οπές) αφήνονται για τουλάχιστον 24 ώρες και στη συνέχεια σφραγίζονται με ταχύπηκτο επισκευαστικό D-11 SUPER FAST ή DS-247 της DUROSTICK.

3. Εμποτισμός: Η τοιχοποιία πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σαθρά σημεία και σκόνες. Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση μέχρι κορεσμού, σε τουλάχιστον 3 επάλληλες επιστρώσεις. Η κάθε επίστρωση ακολουθεί όσο η προηγούμενη παραμένει ακόμη νωπή (νωπό σε νωπό).

Σε περιπτώσεις ύπαρξης υδροστατικής πίεσης το HYDROSTOP WALL λειτουργεί σαν αστάρι (διπλή επάλειψη), προκειμένου να ακολουθήσει η εφαρμογή του στεγανωτικού κονιάματος D-1 της DUROSTICK.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ

• Η μέθοδος των διατρημάτων εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες με στατική επάρκεια.

• Σε επενδυμένες τοιχοποιίες με πέτρα χαμηλής απορροφητικότητας, οι οπές διανοίγονται στους αρμούς, ενώ σε τοιχοποιίες με πέτρες υψηλής απορροφητικότητας, οι οπές διανοίγονται στις πέτρες.

• Με την πρακτική συσκευασία με ενσωματωμένο ρουξούνι (1kg) παρέχεται ευκολία εφαρμογής.

• Ανακινήστε ή αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν είναι διαβρωτικό και πρέπει να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε εμφανές σκυρόδεμα ή εμφανή τοιχοποιία που δεν θα ακολουθήσει επίχριση ή βαφή τους.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

pdf eng