ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Hydrostop Plaster Elastic – Λείος

Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς – ΛΕΙΟΣ

Έτοιμος εύκαμπτος, αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης με ελαστικές και υδαταπωθητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 18550, υψηλή ευκαμψία, άρρηκτη πρόσφυση, ανεμπόδιστη διαπνοή και υδρατμοπερατότητα. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, ενώ δεν απορροφά τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και εξομαλύνει ατέλειες έως 5mm ανά στρώση. Έχει δυνατότητα εφαρμογής πάνω από ρηγματωμένο μαρμαροσοβά τελικής στρώσης. Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων. Συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων THERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 004 (κλάση 1) από τον κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007. Φιλικός προς το περιβάλλον.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς – ΛΕΙΟΣ

Έτοιμος εύκαμπτος, αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης με ελαστικές και υδαταπωθητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 18550, υψηλή ευκαμψία, άρρηκτη πρόσφυση, ανεμπόδιστη διαπνοή και υδρατμοπερατότητα. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, ενώ δεν απορροφά τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και εξομαλύνει ατέλειες έως 5mm ανά στρώση. Έχει δυνατότητα εφαρμογής πάνω από ρηγματωμένο μαρμαροσοβά τελικής στρώσης. Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων. Συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων THERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 004 (κλάση 1) από τον κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007. Φιλικός προς το περιβάλλον.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Σοβάδες και επισκευαστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Τσιμεντοειδής κονία – Υπόλευκό
Τοξικότητα: Όχι
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 1,20±0,05kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος: 1,70±0,05kg/lt
Μέγιστη διάμετρος κόκκου: 0,80mm
Απαίτηση σε νερό: 5,5ltr νερό σε 25kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +30℃
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -35℃ εώς +90℃
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 2 ώρες
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: Εώς 5mm/στρώση
Χρόνος στεγνώματος 30 λεπτά

 

Επιδόσεις Προιόντος:

Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-11, σε:

κάμψη 2,00±1,00 N/mm²
θλίψη 7,00±1,00 N/mm²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού w κατά EN 1015-18: ≤ 0,10kg/m2·h0,5
Πρόσφυση κατά EN 1015-12 (28 ημερών) ≥1,00N/mm²
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών κατά ΕΝ 1015-19 μ 15/35
Θερμική αγωγιμότητα λ10,dry κατά ΕΝ 1745 (Πιν. Α. 12) 0,58 W/mK
Αντίδραση στη φωτιά, κατά EN 13501-1 Euroclass F

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 1,5kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος
Συσκευασία 25kg

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά και να διαβρέχεται επιμελώς. Πριν από την εφαρμογή του, συνιστάται η εφαρμογή στο υπόστρωμα του ασταριού προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων HYDROSTOP PLASTER PRIMER, προς αποφυγή αφυδάτωσης και ανομοιογενούς στεγνώματος.

Εφαρμογή : Αδειάζουμε τον HYDROSTOP PLASTER ELASTIC σε καθαρό δοχείο με νερό, υπολογίζοντας 5,5-6,5lt νερού ανά σακί και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος. Αφήνουμε το μείγμα να ωριμάσει για 5-10 λεπτά και αναδεύουμε περιοδικά. Ο σοβάς διαστρώνεται με ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα σε πάχος έως 5mm. Αφού ο σοβάς ‘τραβήξει’, ακολουθεί τρίψιμο της επιφανείας με πλαστικό τριβίδι ή σκληρό αφρώδες τριβίδι σοβάδων.

Προσοχή: Κατά τη διαδικασία του τελικού τριψίματος θα πρέπει το τριβίδι να είναι ελαφρά νοτισμένο και όχι υπερβολικά υγρό, καθώς υπάρχει κίνδυνος τοπικών αποχρωματισμών της τελικής επιφάνειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Μην αναδεύετε σε μπετονιέρα.
  • Δεν πρέπει να προστίθεται βελτιωτικό γαλάκτωμα.
  • Δεν πρέπει να αραιώνεται με περισσότερο νερό από αυτό που προδιαγράφεται.
  • Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες μικρότερες των +5°C και μεγαλύτερες των +35°C
  • Η φρεσκοεπιχρισμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό.
  • Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η επιφάνεια εκτίθεται απευθείας σε ηλιακή ακτινοβολία ή και ισχυρούς ανέμους.
  • Για επιπρόσθετη προστασία και διατήρηση της απόχρωσής του σε βάθος χρόνου (10 έτη) είναι απαραίτητη η αδιαβροχοποίησή του με D-18 ή η βαφή του με ακρυλικά χρώματα της DUROSTICK, 4 έως 6 ημέρες μετά την εφαρμογή του (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, θερμοκρασία, υγρασία).
  • To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ