ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Granular

Ρητινούχος τσιμεντόστοκος (για κάλυψη ατελειών έως 20mm/στρώση)

Πολυμερικός, λευκός τσιμεντόστοκος, με υψη­λή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Ενδείκνυται για στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανει­ών, εμφανούς σκυροδέματος ή πορομπετόν. Με μία έως δύο επιστρώσεις 1-20mm, καλύπτει επιφανειακές ατέλειες σε βαμμένους ή μη τοίχους και ταβάνια. Ιδανική λύση για φινίρισμα πορομπετόν. Η μεγάλη του καλυπτικότητα εκμηδενίζει την ανάγκη σοβατίσματος των επιφανειών. Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώ­ματος D-20 ή DUROSTOP της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1:5, αυξάνει τη στεγανότη­τα και την ευκαμψία του σε εξωτερικές επιφάνειες. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W0 κατά ΕΝ 998-1.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Ρητινούχος τσιμεντόστοκος (για κάλυψη ατελειών έως 20mm/στρώση)

Πολυμερικός, λευκός τσιμεντόστοκος, με υψη­λή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Ενδείκνυται για στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανει­ών, εμφανούς σκυροδέματος ή πορομπετόν. Με μία έως δύο επιστρώσεις 1-20mm, καλύπτει επιφανειακές ατέλειες σε βαμμένους ή μη τοίχους και ταβάνια. Ιδανική λύση για φινίρισμα πορομπετόν. Η μεγάλη του καλυπτικότητα εκμηδενίζει την ανάγκη σοβατίσματος των επιφανειών. Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώ­ματος D-20 ή DUROSTOP της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1:5, αυξάνει τη στεγανότη­τα και την ευκαμψία του σε εξωτερικές επιφάνειες. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W0 κατά ΕΝ 998-1.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Υποστρώματα και χρωματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Τσιμεντοειδής κονία – Λευκό
Τοξικότητα: Όχι
Μέγιστη διάμετρος κόκκου 0,70μm
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 1,30±0,05kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος: 1,65±0,05kg/lt
Απαίτηση σε νερό: 7ltr νερό σε 25kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +35℃
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -30℃ εώς +80℃
Πάχος εφαρμογής: 20mm/στρώση
Χρόνος ζωής στο δοχείο Τουλάχιστον 4 ώρες
Χρόνος επανεφαρμογής Μετά από 4 ώρες

Επιδόσεις Προϊόντος:

Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-11, σε:

 

Κάμψη 2,00 ±0,50 N/mm²
Θλίψη 4,50 ± 1,00 N/mm²
Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-12, σε:

 

Πρόσφυση >0,50 N/mm²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού © κατά EN1015-18 0,90kg/m²·min0,5
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών κατά EN 1015-19 Μ15/35
Θερμική αγωγιμότητα λ10,dry κατά EN 1745 (Πιν. Α.12) 0,62 W/m·K
Αντίδραση στη φωτιά κατά EN 13501-1 Εuroclass A1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Περίπου 1,5kg/m²/mm πάχους στρώσης
Συσκευασία 5kg, 25kg
Χρώμα Λευκός

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Για τη διασφάλιση καλής πρόσφυσης του υλικού, οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι επιμελώς καθαρισμένες και απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και σκόνες. Λάδια ξυλοτύπων που τυχόν υπάρχουν, αφαιρούνται με βιοδιασπώμενο καθαριστικό λαδιών BIOCLEAN BIOMHXANIKO.

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος όταν η θερμοκρασία στο περιβάλλον ή την επιφάνεια εφαρμογής, ξεπερνάει τους 35°C. Διαβρέξτε επιμελώς, ιδιαίτερα τις εξωτερικές επιφάνειες, ώστε να διασφαλίσετε άριστες συνθήκες πρόσφυσης και εξάλειψη του κινδύνου αφυδάτωσης του προϊόντος, που σαν αποτέλεσμα θα είχε τη μείωση της αντοχής του.

Εφαρμογή : Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου σε καθαρό δοχείο με νερό, σε αναλογία 20kg κονία προς 5,8-6,0lt νερό, αναδεύοντας με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής πάστα χωρίς σβώλους. Αφήνουμε το μείγμα περίπου 10 λεπτά να ‘ωριμάσει’ και το ανακατεύουμε περιοδικά χωρίς την προσθήκη επιπλέον νερού. Το υλικό εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα μικρού ή μεγάλου μεγέθους, μύστρα σοβατίσματος ή μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων.

Με μία έως δύο επιστρώσεις 1- 15mm δημιουργείται μία λεία επιφάνεια, έτοιμη για αστάρωμα και βάψιμο, η οποία μπορεί να τριφτεί την ίδια ημέρα ή να λειανθεί με υγρό τριβίδι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Προστατεύστε το υλικό όσο είναι νωπό από τη βροχή και τον παγετό.
  • To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ