ΠΡΟΪΟΝΤΑ

DS-260 Quartz Primer

Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης για ξύλα και μέταλλα, χωρίς διαλύτες

Έτοιμο προς χρήση αστάρι χωρίς διαλύτες, φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον, με βάση ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή κοκκομετρίας 0,1-1mm και ειδικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση που διατηρείται ανεπηρέαστη από την περιοδική ή και συνεχή υγρασία, τους κραδασμούς, τις συστολές και διαστολές των επιφανειών και το πέρασμα του χρόνου.
Παρέχει τη δυνατότητα να σοβατιστούν ή να επενδυθούν με πέτρες, πλακίδια ή μάρμαρα, παλιές ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες, όπως:

  • Ξύλινα νέα ή παλιά σπίτια
  • Μεταλλικά κτίρια
  • Ξύλινα δάπεδα και τοιχοποιίες, παλιά ή νέα, που χρειάζεται να επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, Πατητή Τσιμεντοκονία DS-252 FLEX, διακοσμητικά τούβλα ή σκαπιτσαριστές πέτρες.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης για ξύλα και μέταλλα, χωρίς διαλύτες

Έτοιμο προς χρήση αστάρι χωρίς διαλύτες, φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον, με βάση ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή κοκκομετρίας 0,1-1mm και ειδικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση που διατηρείται ανεπηρέαστη από την περιοδική ή και συνεχή υγρασία, τους κραδασμούς, τις συστολές και διαστολές των επιφανειών και το πέρασμα του χρόνου.
Παρέχει τη δυνατότητα να σοβατιστούν ή να επενδυθούν με πέτρες, πλακίδια ή μάρμαρα, παλιές ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες, όπως:

  • Ξύλινα νέα ή παλιά σπίτια
  • Μεταλλικά κτίρια
  • Ξύλινα δάπεδα και τοιχοποιίες, παλιά ή νέα, που χρειάζεται να επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, Πατητή Τσιμεντοκονία DS-252 FLEX, διακοσμητικά τούβλα ή σκαπιτσαριστές πέτρες.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Ασταρια και ειδικά προσμικτα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Παχύρευστη πάστα – Γαλάζιο
Κοκκομετρία 0,1 εώς 1mm
Ειδικό βάρος 1,30 ± 0,10 kg/lt
ph 8,0±1,0
Χρόνος στεγνώματος Μια εώς 2 ώρες στην αφή, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τις καιρικές συνθήκες
Χρόνος 2ης επίστρωσης Μετά από 4-6 ώρες
Αραίωση Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Δεν Αραιώνεται
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +8℃ εώς +35℃
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -35℃ εώς +100℃
Χρόνος ζωής στο δοχείο: Εώς 3 ώρες
Εύφλεκτό Όχι

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 330-400gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα
Συσκευασία 4kg, 14kg

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Οι επιφάνειες που θα ασταρωθούν πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, σκόνες, λίπη, ρύπους κλπ.

Εφαρμογή : Αναδεύουμε καλά μέσα στο δοχείο του το DS-260 QUARTZ PRIMER, πριν την εφαρμογή του, με δράπανο χαμηλών στροφών. Επαλείφεται με ρολό ή πατρόγκα σε 2 επιστρώσεις. Η δεύτερη επίστρωση ακολουθεί, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η τελική επένδυση ακολουθεί μετά από 24-48 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να μην εφαρμόζεται εάν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού για τις επόμενες 12 ώρες.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ