ΠΡΟΪΟΝΤΑ

DS-240

Ενισχυμένο, ταχύπηκτο, επισκευαστικό μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα

Έτοιμο κονίαμα, εμπλουτισμένο με πολυμερή, πυ­ριτικά αδρανή, ανοξείδωτα μεταλλικά σφαιρίδια, ίνες πολυπροπυλενίου και αναστολέα διάβρωσης. Παρουσιάζει μηδαμινή συρρίκνωση και εντυπωσιακή επιφανειακή σκληρότητα. Διακρίνεται για την υψηλή ανθεκτικότητα στον χρόνο, την υγρασία, το αλκαλικό περιβάλλον και την υψηλή αντοχή σε θλίψη, κρούση και κραδασμούς. Κατάλληλο για επισκευή βιομηχανι­κών δαπέδων, αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεα­τίων, ανθρωποθυρίδων και γενικά οδικών και ειδικών κατασκευών, καθώς και για αγκυρώσεις ακριβείας. Ιδανικό για επισκευή κολόνων και τοιχίων ως επι­σκευαστικός μανδύας, παράλληλα με τις συνδετικές ράβδους οπλισμού, με έγχυση μέσα σε ξυλότυπους. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά ΕΝ 1504-3.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Ενισχυμένο, ταχύπηκτο, επισκευαστικό μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα

Έτοιμο κονίαμα, εμπλουτισμένο με πολυμερή, πυ­ριτικά αδρανή, ανοξείδωτα μεταλλικά σφαιρίδια, ίνες πολυπροπυλενίου και αναστολέα διάβρωσης. Παρουσιάζει μηδαμινή συρρίκνωση και εντυπωσιακή επιφανειακή σκληρότητα. Διακρίνεται για την υψηλή ανθεκτικότητα στον χρόνο, την υγρασία, το αλκαλικό περιβάλλον και την υψηλή αντοχή σε θλίψη, κρούση και κραδασμούς. Κατάλληλο για επισκευή βιομηχανι­κών δαπέδων, αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεα­τίων, ανθρωποθυρίδων και γενικά οδικών και ειδικών κατασκευών, καθώς και για αγκυρώσεις ακριβείας. Ιδανικό για επισκευή κολόνων και τοιχίων ως επι­σκευαστικός μανδύας, παράλληλα με τις συνδετικές ράβδους οπλισμού, με έγχυση μέσα σε ξυλότυπους. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά ΕΝ 1504-3.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Σοβάδες και επισκευαστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Τσιμεντοειδής κονία – Γκρι
Τοξικότητα: Όχι
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 1,48±0,05kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος: 2,30±0,05kg/lt
Μέγιστη διάμετρος κόκκου 1,70mm
Απαίτηση σε νερό: 5,0ltr νερό σε 25kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +35℃
Θερμοκρασιακή αντοχή Από -30℃ εώς +120℃
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 1 ώρα
Συρρίκνωση κατά ASTM C596 Μηδαμινή
Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό Πολύ καλή
Πάχος εφαρμογής Σε οριζόντιες επιφάνειες: ελάχιστο 1,5cm σε κατακόρυφες επιφάνειες από 1,5 εώς 8cm
Περιεχόμενα χλωροιόντα κατά ΕΝ 1015-17 ≤0,02%

 

Επιδόσεις Προϊόντος:

Αντοχή σε κάμψη, κατά EN 12190, σε:

 

28 ημέρες ≥8,00 N/mm²
Αντοχή σε θλίψη, κατά EN 12190, σε:
1 ώρα ≥20,00 N/mm²
24 ώρες ≥35,00 N/mm²
28 ημέρες ≥58,00 N/mm²
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα κατά ΕΝ 1542 ≥2,10 N/mm²
Μέτρο ελαστικότητας κατά ΕΝ 13412 ≥22 GPa
Θερμική συμβατότητα, εκφρασμένη ως πρόσφυση στο σκυρόδεμα, κατά ΕΝ 13687, μετά από:
·         50 κύκλους απόψυξης

·         30 κύκλους καταιγίδας

·         30 κύκλους ξηρής θέρμανσης

≥2,00 N/mm²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού w≤0,20kg.m-2h-0.5
Αντίδραση στη φωτιά, μετά την εφαρμογή, κατά EN 13501-1 Euroclass Α1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Περίπου 17kg/m²/cm πάχους στρώσης ή 1,9kg κονιάματος για πλήρωση χώρου 1lt.
Συσκευασία 25kg.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας  : Oι επιφάνειες όπου θα εφαρμοστεί πρέπει να είναι απαλλαγμένες από λάδια, σαθρά σημεία, σκόνες, να είναι σταθερές και να έχει προηγηθεί διαβροχή, χωρίς λιμνάζοντα νερά.

Εφαρμογή : Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου σε καθαρό δοχείο με νερό, σε αναλογία 25kg κονία προς 5,0lt νερό και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών ή χρησιμοποιούμε μπετονιέρα, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα έτοιμη προς εφαρμογή. Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για 60 λεπτά και εφαρμόζεται χυτό, εκτοξευόμενο ή και με μυστρί, ανάλογα με την εφαρμογή..

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ