ΠΡΟΪΟΝΤΑ

D-66 Repair

Επισκευαστικός στόκος για έντονες ρωγμές και οπές εξωτερικών- εσωτερικών χώρων

Επισκευαστικός, λευκός ρητινούχος στόκος, τσι­μεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένος, εμπλουτισμέ­νος με κεραμικά σφαιρίδια. Ιδιαίτερα θιξοτροπικός, δεν ‘κρεμάει’, με αποτέ­λεσμα να μην χρειάζεται καλούπι. Γεμίζει με μία στρώση, ρωγμές και οπές πλάτους 20mm και βάθους 30mm, χωρίς να συρρικνώνεται. Κατάλληλος για το κλείσιμο ρωγμών και οπών από καρφιά ή upat σε βαμμένες και άβαφες τοιχοποιίες από σοβά και μπετόν, χωρίς να αφήνει μπάλωμα. Ιδανικός και για την επισκευή σπασμένων ακμών σε κολόνες. Δεν ‘σκάει’, δεν ρηγματώνει και δεν δημιουργεί ρωγμές όταν χρησιμοποιούμε καρφιά ή βίδες. Κατατάσσε­ται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κα­τηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Επισκευαστικός στόκος για έντονες ρωγμές και οπές εξωτερικών- εσωτερικών χώρων

Επισκευαστικός, λευκός ρητινούχος στόκος, τσι­μεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένος, εμπλουτισμέ­νος με κεραμικά σφαιρίδια. Ιδιαίτερα θιξοτροπικός, δεν ‘κρεμάει’, με αποτέ­λεσμα να μην χρειάζεται καλούπι. Γεμίζει με μία στρώση, ρωγμές και οπές πλάτους 20mm και βάθους 30mm, χωρίς να συρρικνώνεται. Κατάλληλος για το κλείσιμο ρωγμών και οπών από καρφιά ή upat σε βαμμένες και άβαφες τοιχοποιίες από σοβά και μπετόν, χωρίς να αφήνει μπάλωμα. Ιδανικός και για την επισκευή σπασμένων ακμών σε κολόνες. Δεν ‘σκάει’, δεν ρηγματώνει και δεν δημιουργεί ρωγμές όταν χρησιμοποιούμε καρφιά ή βίδες. Κατατάσσε­ται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κα­τηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Υποστρώματα και χρωματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 20℃ και 50% R.H.)

Μορφή – Χρώμα: Τσιμεντοειδής κονία – υπόλευκο
Τοξικότητα: Όχι
Μέγιστη διάμετρος κόκκου 0,50mm
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 1,05±0,05kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος: 1,90±0,05kg/lt
Απαίτηση σε νερό: 280 ml νερό σε 1kg, 1,4ltr νερό σε 5kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +35℃
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -30℃ εώς +90℃
Χρόνος ζωής στο δοχείο 3 ώρες
Περιεχόμενα χλωροιόντα κατά ΕΝ1015-17 ≤0,05%

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (αντοχή 28 ημερών, κατά ΕΝ 12190 σε:)

Κάμψη ≥5,00 N/mm²
Θλίψη ≥25,00 N/mm²
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα κατά ΕΝ 1542 ≥1,30 N/mm²
Θερμική συμβατότητα εκφρασμένη ως πρόσφυση στο σκυρόδεμα κατά ΕΝ 13687, μετά από:
50 κύκλους ψύξης ≥1,00Ν/mm²
30 κύκλους καταιγίδας
30 κύκλους ξηρής θέρμανσης
Τριχοειδής απορόφηση νερού w κατά ΕΝ 13057 W≤0,50kg·m²·h-0,5
Αντίδραση στην φωτιά κατά ΕΝ 13501-1 Euroclass A1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Ανάλογα με το πάχος και το βάθος του αρμού
Συσκευασία 1kg, 5kg
Χρώμα Λευκός

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας :  Οι ρωγμές πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται σαθρά υλικά (εάν υπάρχουν). Οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη. Είναι απαραίτητη η διαβροχή τους πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή : Προσθέτουμε τον D-66 Repair σε καθαρό δοχείο με νερό, σε αναλογία 1kg κονία προς 280-300ml νερό (1,4-1,5lt προς 5kg) και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών ή με λεπτή σπάτουλα, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής, πηκτή μάζα χωρίς σβώλους, κατάλληλη για στοκάρισμα.

Εάν χρειαστεί και δεύτερη επίστρωση, συνιστάται να εφαρμοστεί ύστερα από 3-4 ώρες χωρίς διαβροχή. Το υλικό, αφού στεγνώσει, μπορεί να λειανθεί με γυαλόχαρτο όπου χρειάζεται. Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του (περίπου 48 ώρες).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ