ΠΡΟΪΟΝΤΑ

D-65

Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων, 1-10mm

Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομά­λυνσης δαπέδων για πάχη 1 έως και 10mm. Δια­κρίνεται για την υψηλή αντοχή του στη θλίψη και την τριβή, την ισχυρή του πρόσφυση, την άριστη εργασιμότητα και αντλησιμότητά του. Είναι ιδανικό για επιπέδωση και εξομάλυνση δα­πέδων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή παλαιά μωσαϊκά που πρόκειται να επενδυθούν με κολλη­τά μάρμαρα, πλακίδια, πλαστικά δάπεδα, μοκέτα, παρκέτα, πατητή τσιμεντοκονία κ.ά. Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως CT-C30-F6-AR2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων, 1-10mm

Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομά­λυνσης δαπέδων για πάχη 1 έως και 10mm. Δια­κρίνεται για την υψηλή αντοχή του στη θλίψη και την τριβή, την ισχυρή του πρόσφυση, την άριστη εργασιμότητα και αντλησιμότητά του. Είναι ιδανικό για επιπέδωση και εξομάλυνση δα­πέδων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή παλαιά μωσαϊκά που πρόκειται να επενδυθούν με κολλη­τά μάρμαρα, πλακίδια, πλαστικά δάπεδα, μοκέτα, παρκέτα, πατητή τσιμεντοκονία κ.ά. Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως CT-C30-F6-AR2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

ΠΛΑΚΊΔΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Τσιμεντοειδής κονία – Γκρι
Τοξικότητα: Όχι
Μέγιστη διάμετρος κόκκου 1mm
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 1,10±0,05kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος: 2,10±0,05kg/lt
Απαίτηση σε νερό: 4,5ltr νερό σε 25kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +35℃
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -30℃ εώς +80℃
Πάχος εφαρμογής: 1-10 mm
Χρόνος ζωής στο δοχείο 30-40 λεπτά
Χρόνος πήξης (αυτοεπιπέδωσης) 45 λεπτά
Βατότητα: Μετά από 3 ώρες
Δέχεται επικάλυψη Μετά από 24 ώρες

 

Επιδόσεις Προϊόντος:

Αντοχή σε κάμψη, κατά EN 13892-2, σε:

 

24 ώρες 3,50 ±0,50 N/mm²
7 ημέρες 6,00 ± 0,50 N/mm²
28 ημέρες 10,50 ± 1,00 N/mm²
Αντοχή σε θλίψη, κατά EN 13892-2, σε:

 

24 ώρες 11,50 ±1,50 N/mm²
7 ημέρες 23,00 ± 1,00 N/mm²
28 ημέρες 35,50 ± 1,00 N/mm²
Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 13892-8 σε:
Πρόσφυση ≥1,80 N/mm²
Αντοχή σε τριβή BCA κατά EN 13892-4 162±20μm

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 1,5kg/m²/mm πάχους
Συσκευασία 25kg

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Διασφαλίζουμε ότι το υπόστρωμα είναι στατικά επαρκές (σταθερό, ισχυρό), χωρίς ρωγμές, κενά και απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια, λίπη και σαθρά σημεία.

Τα απορροφητικά υποστρώματα είναι απαραίτητο να ασταρώνονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK. Τα μη απορροφητικά υποστρώματα είναι απαραίτητο να ασταρώνονται με χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης DS- 290 της DUROSTICK. Η χύτευση του υλικού ακολουθεί όταν στεγνώσει το αστάρι (μετά από 2 ώρες περίπου).

Εφαρμογή : Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου σε καθαρό δοχείο με νερό, σε αναλογία 25kg κονία προς 4,5-4,75lt νερό, αναδεύοντας με δράπανο χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Αφήνουμε το μείγμα να ωριμάσει για 1-2 λεπτά και αναδεύουμε ξανά.

Απλώνουμε το υλικό αρχίζοντας από μία γωνία του δαπέδου , χρησιμοποιώντας μεγάλη λαστιχένια σπάτουλα αρμολόγησης (Τ) με κοντάρι ή μεγάλη οδοντωτή σπάτουλα, βοηθώντας το υλικό να κατανεμηθεί ισόπαχα στο δάπεδο. Η απελευθέρωση τυχόν φυσαλίδων αέρα επιτυγχάνεται με σκληρή σκούπα οδοκαθαρισμού ή πέρασμα με ακιδωτό ρολό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Για εφαρμογές σε μεγαλύτερα πάχη, έως και 30mm, συνιστάται η χρήση του αυτοεπιπεδούμενου τσιμεντοκονιάματος DUROSTICK D-64.
  • Το υλικό όταν αρχίζει να πήζει δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και δεν αναμειγνύεται ξανά με νερό.
  • Μην προσθέτετε στο υλικό άλλα συνδετικά (τσιμέντο, γύψο, υδράσβεστο, ασβέστη κ.ά.) ή βελτιωτικά πρόσθετα.
  • Μην το εφαρμόζετε σε υποστρώματα με ανοδική υγρασία.
  • Η τελική επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία, τις υψηλές θερμοκρασίες και τον αέρα, μέχρι την ωρίμανσή του, για να αποφευχθεί η αφυδάτωσή του.
  • Το D-65 μπορεί να δεχτεί επικάλυψη μόλις σκληρυνθεί. Ο χρόνος της πλήρους σκλήρυνσης, εξαρτάται από το πάχος εφαρμογής, τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία περιβάλλοντος, καθώς και από τη θερμοκρασία του υποστρώματος.
  • To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ