ΠΡΟΪΟΝΤΑ

D-6

Ινοπλισμένη τσιμεντοκονία για πάχη 2-5cm/ στρώση

Έτοιμο, ινοπλισμένο, επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα που μόνο με την προσθήκη νερού απλώνεται και δουλεύεται εύκολα. Είναι ιδανικό ως υπόστρωμα πριν από την τοποθέτηση πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, μοκέτας, πατητής τσιμεντοκονίας σε εσω­τερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Αποτελεί ιδανική λύση, λόγω της υψηλής βιομη­χανικής του ποιότητας και είναι απολύτως απα­ραίτητο όταν η εύρεση καλής ποιότητας αδρανών (πλυμένης άμμου θαλάσσης ή ποταμίσιας κατάλ­ληλης κοκκομετρίας) είναι δύσκολη. Δεν αλλοιώ­νει τις σωληνώσεις, λόγω απουσίας αλάτων, δεν ρηγματώνει και δεν τρίβεται. Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C20-F4-AR4- A1fl κατά ΕΝ 13813.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Ινοπλισμένη τσιμεντοκονία για πάχη 2-5cm/ στρώση

Έτοιμο, ινοπλισμένο, επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα που μόνο με την προσθήκη νερού απλώνεται και δουλεύεται εύκολα. Είναι ιδανικό ως υπόστρωμα πριν από την τοποθέτηση πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, μοκέτας, πατητής τσιμεντοκονίας σε εσω­τερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Αποτελεί ιδανική λύση, λόγω της υψηλής βιομη­χανικής του ποιότητας και είναι απολύτως απα­ραίτητο όταν η εύρεση καλής ποιότητας αδρανών (πλυμένης άμμου θαλάσσης ή ποταμίσιας κατάλ­ληλης κοκκομετρίας) είναι δύσκολη. Δεν αλλοιώ­νει τις σωληνώσεις, λόγω απουσίας αλάτων, δεν ρηγματώνει και δεν τρίβεται. Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C20-F4-AR4- A1fl κατά ΕΝ 13813.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

ΠΛΑΚΊΔΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Τσιμεντοειδής κονία – Γκρι
Τοξικότητα: Όχι
Μέγιστη διάμετρος κόκκου 5mm
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 1,45±0,05kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος: 1,90±0,05kg/lt
Απαίτηση σε νερό: 4,5ltr νερό σε 25kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +35℃
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -20℃ εώς +80℃
Πάχος εφαρμογής: 2-5 cm
Χρόνος ζωής στο δοχείο Τουλάχιστον 2 ώρες
Βατότητα: Μετά από 12 ώρες
Τοποθέτηση πλακιδίων Μετά από 4-6 ημέρες

 

Επιδόσεις Προϊόντος:

Αντοχή σε κάμψη, κατά EN 13892-8, σε:

28 ημέρες 5,00 ± 2,00 N/mm²
Αντοχή σε θλίψη, κατά EN 13892-2, σε:

 

24 ώρες 4,50 ±1,50 N/mm²
7 ημέρες 15,00 ± 1,00 N/mm²
28 ημέρες 22,00 ± 1,00 N/mm²
Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1892-8, σε:
Πρόσφυση ≥0,80 N/mm²
Αντοχή σε τριβή BCA κατά EN 13892-4 400±80μm

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 14kg/m²/cm πάχους στρώσης
Συσκευασία 25kg

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από σαθρά σημεία, σκόνες, λίπη, λάδια και να διαβρέχεται πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή : Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου σε 4,5- 5,0lt καθαρό νερό και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών ή με μπετονιέρα. Η διάστρωση του υλικού γίνεται όπως εκείνη του σκυροδέματος. Για ενδοδαπέδια θέρμανση, η προσθήκη ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ή D-20 της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1:1, αυξάνει την ευκαμψία της D-6 της DUROSTICK, που είναι απαραίτητη γι’ αυτήν την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ