ΠΡΟΪΟΝΤΑ

D-55

Επισκευαστικό, ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα με αναστολέα διάβρωσης, για πάχη 2-20mm/στρώση

Πολυμερικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, υψηλών μηχανικών αντοχών. Περιέχει αναστολέα διάβρωσης που προστατεύει από την οξείδωση των ράβδων οπλισμού σκυροδέματος. Έχει ισχυρή πρόσφυση στο μπετόν και είναι κατάλληλο για την επισκευή ρηγματώσεων και την κάλυψη κατασκευαστικών ατελειών που δημιουργούνται μετά τη χύτευσή του. Είναι απαραίτητο για κάθε είδους μερεμέτι σε αποσαθρωμένα ή αποκολλημένα στοιχεία σκυροδέματος σε τοιχία και κολόνες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Επισκευαστικό, ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα με αναστολέα διάβρωσης, για πάχη 2-20mm/στρώση

Πολυμερικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, υψηλών μηχανικών αντοχών. Περιέχει αναστολέα διάβρωσης που προστατεύει από την οξείδωση των ράβδων οπλισμού σκυροδέματος. Έχει ισχυρή πρόσφυση στο μπετόν και είναι κατάλληλο για την επισκευή ρηγματώσεων και την κάλυψη κατασκευαστικών ατελειών που δημιουργούνται μετά τη χύτευσή του. Είναι απαραίτητο για κάθε είδους μερεμέτι σε αποσαθρωμένα ή αποκολλημένα στοιχεία σκυροδέματος σε τοιχία και κολόνες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Σοβάδες και επισκευαστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Τσιμεντοειδής κονία – Γκρι
Τοξικότητα: Όχι
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 1,40±0,05kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος: 1,80±0,05kg/lt
Μέγιστη διάμετρος κόκκου 1,3mm
Απαίτηση σε νερό: 5,5ltr νερό σε 25kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +35℃
Θερμοκρασιακή αντοχή Από -20℃ εώς +80℃
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 2 ώρες
Μέγιστο πάχος εφαρμογής 2cm
Περιεχόμενα χλωροιόντα κατά ΕΝ 1015-17 ≤0,009%

 

Επιδόσεις Προϊόντος:

Αντοχή σε κάμψη, κατά EN 12190, σε:

 

28 ημέρες ≥4,00 N/mm²
Αντοχή σε θλίψη, κατά EN 12190, σε:
1 ώρα ≥10,00 N/mm²
24 ώρες ≥18,00 N/mm²
28 ημέρες ≥28,00 N/mm²
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα κατά ΕΝ 1542 ≥1,70 N/mm²
Μέτρο ελαστικότητας κατά ΕΝ 13412 ≥15,50 GPa
Θερμική συμβατότητα, εκφρασμένη ως πρόσφυση στο σκυρόδεμα, κατά ΕΝ 13687, μετά από:
·         50 κύκλους απόψυξης

·         30 κύκλους καταιγίδας

·         30 κύκλους ξηρής θέρμανσης

≥1,50 N/mm²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού w≤0,50kg.m-2h-0.5
Αντίδραση στη φωτιά, μετά την εφαρμογή, κατά EN 13501-1 Euroclass Α1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Περίπου 15kg/m²/cm πάχους στρώσης
Συσκευασία 5kg, 25kg

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σαθρά σημεία, σκόνες, λάδια και να διαβρέχεται επιμελώς ή να ασταρώνεται με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICKπριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή : Αδειάζουμε το περιεχόμενο του σάκου 25kg σε καθαρό δοχείο με 5,5lt νερό(1,1lt προς 5kg) και αναδεύουμε με δράπανο χαμηλών στροφών ή σε μπετονιέρα. Το μείγμα παραμένει εργάσιμο για 2 ώρες και εφαρμόζεται είτε ‘πατητά’ με μυστρί, είτε με εκτόξευση, σε πάχος έως 20mm/στρώση.

Σε περίπτωση που ακολουθήσει και δεύτερη επίστρωση, η επιφάνεια της πρώτης επίστρωσης θα πρέπει να ‘αγριεύεται’ ώστε να επιτευχθεί σωστά η πρόσφυση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Σε οξειδωμένο οπλισμό αφαιρέστε τη σκουριά με RUST REMOVER και εφαρμόστε αντιδιαβρωτική τσιμεντοειδή προστασία οπλισμού RUST FREE POWDER της DUROSTICK.
  • Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1:3 ή του DUROMAX σε αναλογία 1:6, αυξάνει την ευκαμψία και τη στεγανότητά του, μεταβάλλει όμως τον χρόνο πήξης του.
  • Μην προσθέτετε νερό εφόσον το μείγμα έχει αρχίσει να πήζει.
  • Προστατεύστε την τελική επιφάνεια με υγρές λινάτσες ή με περιοδική διαβροχή για τις επόμενες 24 ώρες (ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες).
  • To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ