ΠΡΟΪΟΝΤΑ

D-32

Ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς

Σοβάς πρώιμων αντοχών, κρυσταλλικής βάσης, με βελτιωτικά πρόσθετα, ευκολοδούλευτος. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 1cm ανά στρώση, σε επιφάνειες από τούβλα, μπετόν, τσιμεντοκονία, πορομπετόν που έχουν προηγουμένως διαβραχεί. Είναι απαραίτητος στους ελαιοχρωματιστές για
την επισκευή των σοβάδων από ‘μερεμέτια’ που δημιουργούνται από συνεργεία υδραυλικών, αλουμινάδων και ηλεκτρολόγων. Δεν παρουσιάζει ματίσεις λόγω της κοκκομετρίας του και της μηδαμινής του συρρίκνωσης.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS II/W0 κατά ΕΝ 998-1.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Ταχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς

Σοβάς πρώιμων αντοχών, κρυσταλλικής βάσης, με βελτιωτικά πρόσθετα, ευκολοδούλευτος. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 1cm ανά στρώση, σε επιφάνειες από τούβλα, μπετόν, τσιμεντοκονία, πορομπετόν που έχουν προηγουμένως διαβραχεί. Είναι απαραίτητος στους ελαιοχρωματιστές για
την επισκευή των σοβάδων από ‘μερεμέτια’ που δημιουργούνται από συνεργεία υδραυλικών, αλουμινάδων και ηλεκτρολόγων. Δεν παρουσιάζει ματίσεις λόγω της κοκκομετρίας του και της μηδαμινής του συρρίκνωσης.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS II/W0 κατά ΕΝ 998-1.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Σοβάδες και επισκευαστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Τσιμεντοειδής κονία – Λευκό
Τοξικότητα: Όχι
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος: 1,60±0,05kg/lt
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού κονιάματος: 1,75±0,05kg/lt
Μέγιστη διάμετρος κόκκου: 1,0mm
Απαίτηση σε νερό: 5,5ltr νερό σε 25kg κονία
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +30℃
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -30℃ εώς +80℃
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 1 ώρα στους 20℃

 

Επιδόσεις Προϊόντος:

Αντοχή 28 ημερών, κατά EN 1015-11, σε:

κάμψη 1,50±0,30 N/mm²
θλίψη 4,60±0,50 N/mm²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού w κατά EN 1015-18: ≤ 1,20kg/m2·h0,5
Πρόσφυση κατά EN 1015-12 (28 ημερών) ≥0,30N/mm²
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών κατά ΕΝ 1015-19 μ 15/35
Θερμική αγωγιμότητα λ10,dry κατά ΕΝ 1745 (Πιν. Α. 12) 0,93 W/mK
Αντίδραση στη φωτιά, κατά EN 13501-1 Euroclass Α1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 15kg/m²/cm πάχους στρώσης
Συσκευασία 5kg, 25kg

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Για τη διασφάλιση καλής πρόσφυσης του υλικού, οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, ενώ είναι απαραίτητη η διαβροχή τους πριν από την εφαρμογή του σοβά.

Εφαρμογή : Αναμειγνύουμε το περιεχόμενο του σάκου με νερό, σε αναλογία 25kg D-32 προς 5,5 -5,75lt νερό (ή 5kg D-32 προς 1,1lt νερό), χρησιμοποιώντας μπετονιέρα ή σε καθαρό δοχείο, με δράπανο χαμηλών στροφών με το κατάλληλο εξάρτημα, έως ότου επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση του μείγματος. Ο σοβάς διαστρώνεται με μυστρί ή φραγκόφτυαρο και τρίβεται με τριβίδι, ύστερα από 30-40 λεπτά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 μεταβάλλει τον χρόνο πήξης του σοβά.
  • To προϊόν, μετά την πλήρη σκλήρυνσή του, είναι ακίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ