ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Γωνιόκρανο PVC με νεροσταλάκτη

Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα και διαμορφωμένο νεροσταλάκτη.

Περιγραφή

Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα και διαμορφωμένο νεροσταλάκτη.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις Μήκος: 2,5m.
Συσκευασία Δέμα 20 τεμ. των 50m.