ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αφρόστοκος

Ελαφροβαρής επισκευαστικός ακρυλικός στόκος

Έτοιμος προς χρήση, ελαφροβαρής ακρυλικός λευκός στόκος, με υψηλή πρόσφυση. Διακρίνε­ται για τη μηδενική συρρίκνωση μετά την πλήρω­ση ρωγμών σε κάθε πορώδη ή μη επιφάνεια. Είναι κατάλληλος για γρήγορες επισκευές σε ρωγμές και οπές βάθους έως 5cm σε τοίχους, ταβάνια και επιφάνειες από σοβά, μπετόν, ξύλο και γυψοσα­νίδα, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Δεν ‘σκάει’, δεν ρηγματώνει και βάφεται σε λιγό­τερο από μία ώρα, χωρίς αστάρωμα.

Σημείωση: Σε πολύ μικρά πάχη εφαρμογής για την κάλυψη τριχοειδών ρωγμών δεν αφήνει ίχνη και δεν δημιουρ­γεί μπάλωμα, λόγω της σχεδόν διάφα­νης όψης του αφού στεγνώσει.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Ελαφροβαρής επισκευαστικός ακρυλικός στόκος

Έτοιμος προς χρήση, ελαφροβαρής ακρυλικός λευκός στόκος, με υψηλή πρόσφυση. Διακρίνε­ται για τη μηδενική συρρίκνωση μετά την πλήρω­ση ρωγμών σε κάθε πορώδη ή μη επιφάνεια. Είναι κατάλληλος για γρήγορες επισκευές σε ρωγμές και οπές βάθους έως 5cm σε τοίχους, ταβάνια και επιφάνειες από σοβά, μπετόν, ξύλο και γυψοσα­νίδα, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Δεν ‘σκάει’, δεν ρηγματώνει και βάφεται σε λιγό­τερο από μία ώρα, χωρίς αστάρωμα.

Σημείωση: Σε πολύ μικρά πάχη εφαρμογής για την κάλυψη τριχοειδών ρωγμών δεν αφήνει ίχνη και δεν δημιουρ­γεί μπάλωμα, λόγω της σχεδόν διάφα­νης όψης του αφού στεγνώσει.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Υποστρώματα και χρωματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή – Χρώμα: Πάστα – Λευκό
Ειδικό βάρος 0,26±0,03kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +5℃ εώς +35℃
Χρόνος βαφής Μετά από 30-60 λεπτά, ανάλογα με το πάχος της εφαρμογής

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση Ανάλογα με την εφαρμογή
Συσκευασία 250ml, 1lt
Χρώμα Λευκός

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας : Οι ρωγμές πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται σαθρά υλικά (εάν υπάρχουν). Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη, ασβέστη ή λάδι και να διαβρέχονται ελαφρώς πριν από την εφαρμογή.

Εφαρμογή : Εφαρμόζεται σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες, με βρεγμένη μεταλλική ή και πλαστική σπάτουλα, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +5°C έως +35°C. Στεγνώνει επιφανειακά σε περίπου 30-60 λεπτά. Βάφεται σε λιγότερο από μία ώρα, ανάλογα με το πάχος της εφαρμογής και τις συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε πολύ μικρά πάχη εφαρμογής για την κάλυψη τριχοειδών ρωγμών δεν αφήνει ίχνη και δεν δημιουργεί μπάλωμα, λόγω της σχεδόν διάφανης όψης του αφού στεγνώσει.

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ

PDF ΑΓΓΛΙΚΑ